האם מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין חבר קיבוץ לקיבוץ שהוא אגודה שיתופית

מאת:

המדובר בקיבוצניק שעבד בתפקיד "מנהל ענף בינוי ותחזוקה" החל משנת 2001, כאר בשנת 2008 עבר להתגורר מחוץ לקיבוץ ובשל כך נחתם עימו הסכם עבודה כשכיר לתקופה בלתי קצובה. בשנת 2012 פוטר העובד לאחר שלא זכה במכרז שפרסם הקיבוץ לתפקיד בו אחז העובד עד מועד זה.

העובד הגיש תביעתו לבית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו עתר לקבלת פיצויי פיטורים עבור תקופות ההעסקה. ביה"ד דחה תביעתו של העובד וקבע כי בתקופה הראשונה, בה כיהן כחבר קיבוץ, לא חלו יחסי עובד ומעביד.

העובד הגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 22305-02-15), במסגרתו טען כי גם במהלך התקופה הראשונה להעסקתו חלו יחסי עובד ומעביד וכי טעה ביה"ד האזורי בקביעתו.

ביה"ד הארצי קבע, כי אין להכיר ביחסי עובד ומעביד בין חבר לבין קיבוץ, כאשר חל תקנון המסדיר את ענייני העבודה. קיומם של יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ לקיבוץ, ייקבע רק במקרים חריגים ויוצאי דופן. ובמקרה דנן, בתקופה הראשונה, העובד ניהל את ענף הבניה בקיבוץ ע"פ הסכם ניהול, ומשכך אין לראות בתקופה זו כתקופה שבה חלו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים.

יחד עם זאת ולמרות כל האמור לעיל, פסק ביה"ד כי חובת השימוע, חלה גם כשעסקינן בגוף פרטי, וגם כשעסקינן בחוזה לתקופה קצובה, כפי שהיה במקרה דנן. יתרה מכך, ביה"ד פסק כי זכות השימוע גבוהה עוד יותר, כאשר מדובר באגודה שיתופית כגון קיבוץ וכאשר היחסים בין הצדדים הדוק ביותר.

לאור האמור, פסק ביה"ד הארצי כי אמנם לא חלו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד, אלא שמאידך גיסא, חלה על הקיבוץ חובת עריכת שימוע כדין, ומשלא עשתה כך, עליה לפצות את התובע בסך של 75,000 ₪.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור