האם מותר לדרוש מידע על עבר פלילי ממועמד לעבודה?

מאת:

בעבר, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א- 1981, חל איסור על המעביד לבקש מעובד או ממעומד לעבודה מידע מן המרשם הפלילי.

לאחרונה, ביהמ"ש העליון עסק במקרה בו נבדקה מועמדותו של אדם לשמש זכיין ונדונה שאלת עברו הפלילי. ביהמ"ש קבע בעניין זה (לא רק לגבי זכיין כי אם לגבי כל עובד או מועמד לעבודה) כי מותר למעביד לבקש תצהיר מאת העובד או מאת המועמד לעבודה בעניין עברו הפלילי, ככל שישנו.

בפסק הדין ע"א 8198/11 רפאל דיין נ' מפעל הפייס (ניתן ביום 28.1.13) נקבעו "כללי אסור ומותר" בנוגע לדרישת המעסיק לקבל הצהרה ממועמד לעבודה אודות עברו הפלילי.

נקבע כי מעביד רשאי, ולעיתים אף חייב, לאור דרישות התפקיד, לבקש את הצהרת המועמד לגבי עברו הפלילי. יחד עם זאת, אין בכך בכדי להוות אפשרות מהמעסיק לקבל כל מידע בכל עת ובכל עניין.

מידע שכזה יינתן רק כאשר המידע דרוש לתפקיד ורלוונטי בנסיבות העניין. לדוגמא: כאשר העובד נדרש לעבוד עם ילדים, יש חשיבות לבדיקת המועמד ולוודא כי אינו בעל עבר של אלימות, סמים או בעיות מין וכיו"ב.

עוד נפסק כי, על הדרישה להיות מידתית ולתכלית ראויה, היינו, ראוי שהדרישה מן המועמד תדרוש לדעת את עברו הפלילי היכול להיות קשור בסוג העבודה המוצעת ולא מעבר לכך. לדוגמא: אם המועמד מיועד לטפל בילדים, ניתן לבדוק עבר פלילי בנוגע לעבירות סמים, אלימות ומין. עבירות בנוגע לעניין הלבנת הון, במידה ויש, אינן רלבנטיות ואין על המעסיק חובה ועניין לדעת אותן לגבי המשרה המוצעת.

על המעסיק להקפיד כי המידע שקיבל ישמש אותו אך ורק לצורך שלשמו נמסר(כגון: לצורך קבלה לעבודה וכיו"ב). יש לשמור על סודיות המידע שקיבל המעסיק בכדי שלא יזלוג החוצה.
יש להבהיר למועמד כי מידע זה יילקח בחשבון ויישקל במסגרת כלל השיקולים לקליטתו בעבודה.

ראוי לציין כי על המועמד למסור גם מיידע רלוונטי המתייחס להליכים שאינם סגורים ונמצאים "תלויים ועומדים" –היינו שעדיין אין החלטה ואין פסק דין אם הם רלוונטיים בנסיבות העניין.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור