דרישת מידע על רישום פלילי כתנאי קבלה לעבודה

מאת:

במקומות עבודה רבים, דורשים המעסיקים מהמועמדים להמציא "תעודת יושר", כתנאי להעסקת המועמדים. המועמד נדרש לגשת למשטרה, להוציא תדפיס פלילי, ולהציגו בפני המעסיק. מדובר בנורמה פסולה, שגם אסורה על פי החוק. ולמרות זאת, הרבה אנשים נעתרו לרצון המעסיק, רק מתוך תקווה שתעודת היושר תסייע להם להשיג את העבודה.

בעבר, לא ניתן היה להדפיס את התדפיס הפלילי, אלא רק לצפות בו בתחנת המשטרה. הטעם לכך היה החשש שמעסיקים שאינם זכאים לקבל את התדפיס הפלילי מהמשטרה, יאלצו את המועמד להביא להם את התדפיס, ובכך תיפגע זכותו של המועמד לפרטיות. לאחר שבית המשפט קבע כי יש לאפשר גם להדפיס את התדפיס הפלילי, הוא עמד על בעיה זו.

בשנת 2008 הכנסת תיקנה את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981, והחמירה עם מעסיקים אשר דורשים מהמועמדים להביא תדפיס פלילי. על פי סעיף 22 לחוק, הרי שמעסיק הדורש מהמועמד לספק לו תדפיס פלילי עובר עבירה פלילית, שהעונש בגינה הוא עד שנתיים מאסר. יש לציין שהסכמת המועמד למסור את התדפיס הפלילי אינה מכשירה את המעשה. החוק קובע מפורשות כי גם כאשר הדבר נעשה בהסכמת המועמד, עדיין יראו בכך עבירה פלילית.

בעקבות החשיבות הרבה בשמירה על צנעת הפרט, ובהתייעצות בין משרד המשפטים והמשטרה, שונה מבנה התדפיס, כך שכיום יכול המועמד שנדרש להביא את התדפיס הפלילי למסור רק את העמוד הראשון, ובאופן שהמעסיק לא יוכל לדעת האם למועמד קיים רישום פלילי או שמא לא, ובכך נשמרת זכותו לפרטיות.

חשוב לחזור ולהדגיש שמדובר בעבירה פלילית, וכי אכיפת החוק נתונה בידי המדינה.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור