גמול העסקה בימי החג

מאת:

סעיף 18א לפקודת סדרי שלטון ומשפט קובע, כי דין עבודה בימי חג, כדין עבודה ביום המנוחה השבועי. סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי עובד העובד בשעות המנוחה השבועית, זכאי לשכר עבודה אשר לא יפחת מפי 1.5 משכרו הרגיל.

משילוב שתי ההוראות משתמע, כי יש לשלם לעובדים בעבור עבודתם בחג, לפחות 150% משכרם. עם זאת יש לציין כי בפסק' הדין ע"ע 300360/98 נחום צמח נ' ש.א.ש. קרל זינגר צפון (1986) בע"מ, נקבע שאם העובד עובד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי הוא לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים, כלומר תשלום בגובה של 250% (לא 150%).

באשר לעובד שאינו יהודי, החוק קובע כי זכאי הוא לבחור כימי מנוחה את חגי ישראל או את חגי עדתו. נשאלת השאלה מה דינם של חגי ישראל, שבהם נעדר עובד גוי, כאשר הוא בוחר כימי חג את חגי עדתו ? בית הדין הארצי קבע, כי אין לזקוף ימי חג אלה על חשבון ימי חופשה שנתית, והגוי יהיה זכאי לתשלום מלא בגינם.

יודגש כי הפרשנות המקובלת היא, שעובד אינו זכאי לכפל תשלום, הן בעבור חגי עדתו והן בעבור חגי ישראל, אם הוא בוחר לקיים חגי עדתו. זכותו של עובד גוי לבחור את חגי עדתו כימי מנוחה היא זכות בפני עצמה, גם אם אין תשלום בצידה.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור