אפליה פסולה בין עובדים לעניין אי החלת הסכם קיבוצי מיוחד

מאת:

בית הדין לעבודה קיבל את תביעתה של מנהלת מרפאת חוץ לקבלת סעד הצהרתי וצווי עשה לצורך החלת הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין ארגון הרופאים למדינה, הסכם המסדיר את זכאותם של רופאי בתי החולים בתפקיד ניהולי לצאת לחופשת השתלמות ולהגדיל את שיעור הפרשות המעביד לקרן השתלמות.

 

בית הדין קבע כי תכלית ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין ארגון הרופאים למדינה, היא לאפשר השתלמות מקיפה לאנשי הצוות הרפואי הניהולי הנושא באחריות מקצועית רחבה בנושאים אשר בתחום אחריותם.

עוד קבע בית הדין כי ממכלול הראיות בתיק ניכר היעדר שוני בין מנהלי מרפאות החוץ לבין הרופאים המנהלים שמשרותיהם נקובות בהסכם הקיבוצי, לרבות מנהלי יחידות. בית הדין קבע עוד, כי תיאור התפקיד של "מנהל יחידה מקצועית" ושל "מנהל מרפאה פסיכיאטרית" דומה בתכליתו בנוגע לתוכן התפקיד, להיקף הסמכויות, לכפיפות הישירה לממונה, לאחריות על צוות העובדים, לקביעת תכנית טיפולים לחולים ועוד.

על כן נקבע כי ניכר יחס שונה אל שווים שאין ביניהם שונות רלבנטית, בשל מתן תנאים מיטיבים לרופאים מנהלים בנושא השתלמות, בהשוואה לתנאים הניתנים למנהלת המרפאה הפסיכיאטרית, ולכן יש בהתנהלות זו משום אפליה פסולה. בית הדין קבע כי בנושא ההפרשות המוגדלות לקרן ההשתלמות חלות על מנהלת המרפאה הפסיכיאטרית הוראות ההסכם הקיבוצי שלעיל.

תע"א (ת"א) 9041-07 ד"ר עליזה רינג נ' מדינת ישראל- משרד הבריאות.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור