אי תשלום שכר לעובד שנעדר מעבודתו מחמת 'כוח עליון'

מאת:

דיני העבודה אינם עוסקים במקרים של היעדרות מעבודה כתוצאה ממזג אוויר סוער או כוח עליון.
הפסיקה קבעה, כי עובד שנעדר ממקום עבודתו אינו זכאי לשכר עבודה אלא אם כן, הדבר מוסדר בחוק, קרי חופשות, ימי מחלה, מילואים וכו'.

כן קובעת ההלכה הפסוקה, כי עובד יהיה זכאי לשכרו, גם אם לא עבד בפועל, אך התייצב לעבודה והיה מוכן ומזומן לעבוד, כאשר המעסיק הוא זה שלא סיפק לו עבודה (דב"ע מז/3-10).

יוצא איפוא, כי בהיעדר הוראה חוקית כלשהי העוסקת בכוח עליון, הרי שהמעסיק אינו חייב בתשלום שכרו של עובד שנעדר ממקום עבודתו בנסיבות 'עליוניות' אלו.
כמובן, שככל שקיים הסכם קיבוצי ו/או הסכם העסקה הקובע אחרת, הרי שהוראות הסכם זה הן המנחות.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור