אימתי יתערב בג"צ בפסיקותיו של בית הדין הארצי לעבודה?

מאת:

2.5.2011

לבג"צ הוגשה עתירה כנגד בית הדין הארצי לעבודה וקרן הפנסיה "נתיב" – קרן לפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ – לבוא וליתן טעם מדוע תקנונה אינו מתיר לעובד שפוטר מעבודתו להגיש תביעה לקבלת פנסיית נכות, גם לאחר חלוף הזמן שקבוע בתקנון להגשת תביעה לפנסיה, וזאת נוכח קיומה של הוראה אחרת בתקנון, הקובעת כי בקשה לפנסיה כלשהי לא תישלל מחמת אי הגשתה במועד. טענתו של העותר התקבלה ע"י ועדת הערעורים, אולם נדחתה ע"י בית הדין הארצי לעבודה.

נקבע כי בג"צ ימעט להתערב בהחלטותיו של בית הדין הארצי לעבודה בעניין הנופל לתחום מומחיותו הייחודית ולסמכותו מכח חוק. הריסון השיפוטי נובע ממומחיותו הספציפית של בית הדין הארצי לעבודה בתחום דיני העבודה. בג"צ יתערב אך כאשר שוכנע כי נפלה טעות משפטית מהותית בפסק הדין וכי שיקולי צדק מחייבים התערבותו. כמו כן, לא יתערב בג"צ כאשר לשאלה המשפטית יש פנים לכאן או לכאן ואין מדובר בטעות משפטית מובהקת.

במקרה דנא, ההכרעה במחלקות שנתגלעה בין הצדדים לעתירה אינה שאלה עקרונית בעלת השלכות רחבות על ציבור העובדים בישראל, באשר עיקר המחלוקת סבה סביב הפרשנות שיש להעניק לתקנון "נתיב", ומשליכה באופן צר על ציבור החברים המבוטחים בנתיב בלבד, ואין מדובר בשאלה עקרונית בעלת השלכות רחבות על כלל העובדים בישראל ועל הציבור בכללותו. על כן, דין העתירה להידחות.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן