המדובר בטבח במסעדת קפה, אשר הפך במשך השנים לבעל מניות אצל מעסיקו. בית הקפה נקלע לקשיים ומשכך העובד לא קיבל שכר במשך כחצי שנה הגם שהונפקו לו תלושי שכר. פרט נוסף וחשוב הוא שעד לשנת 2008 הועסק העובד באמצעות "עוסק מורשה", כשלאחר מכן הפך להיות מבעלי החברה, כאמור לעיל.

לטענת העובד בכתב תביעה שהגיש כנגד החברה (סע"ש 59074-03-14), אי תשלום שכרו ע"י החברה מהווה תרמית ומשכך יש לטענתו להורות על הרמת מסך ההתאגדות, קרי החלת חובת אחריות אישית של מנכ"ל החברה.

החברה מנגד טענה, כי החל משנת 2008 חדל העובד מלעבוד והפך להיות מנהל שותף. כאשר ההחלטה על אי תשלום שכרו, הייתה החלטה משותפת ומעולם לא התלונן על כך. כן טענה החברה, כי מעולם לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין העובד ובין החברה, שעה שהפך להיות שותף פעיל.

ביה"ד לעבודה קבע, כי אף אם התובע שימש כשותף, אין בכך כדי לשלול את היותו עובד שכיר בחברה. הסכמתו של התובע לאי תשלום משכורת, גם אם היה שותף, אין לה כל משמעות, שעה שיחסי עובד ומעביד עדיין שוררים בין הצדדים.

לאור האמור, קיבל ביה"ד את התביעה וחייב את הנתבעת בתשלום סך של כ- 35,000 ₪ לתובע בגין זכויות עבודה.   

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.

דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן