חישוב ימים ודמי חופשה

מאת:

חישוב ימי חופשה במקרים של פחות מ- 240 ימים וחישוב דמי חופשה (כמה מגיע לעובד על כל יום חופשה)לתנאי זכאות לימי חופשה לחצו כאן

חישוב במקרים של פחות ימי עבודה

עובד שעבד פחות מ-200 ימים באותה שנת עבודה, יהיה זכאי רק לחלק היחסי ממכסת ימי החופשה המלאה הקבועה בחוק, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 200, בהתאם לנוסחה הבאה:

הזכאות המלאה X ימי עבודה בפועל

200

במקרה שהקשר המשפטי שבין העובד והמעביד קיים בחלק משנת העבודה, והעובד עבד לפחות 240 ימים באותה השנה, הוא יהיה זכאי למלוא מכסת ימי החופשה בהתאם למס' שנות הוותק, כפי שפורט לעיל.

לעומת זאת, עובד שעבד פחות מ-240 ימי עבודה באותה שנה, יהיה זכאי רק לחלק היחסי ממכסת ימי החופשה המלאה הקבועה בחוק, כיחס מספר ימי העבודה ל-240, בהתאם לנוסחה הבאה:הזכאות המלאה X ימי עבודה בפועל240לדיון בפורום על ימי חופשה לחצו כאן

חישוב דמי החופשה

סעיף 10 לחוק חופשה שנתית קובע כי דמי החופשה אשר ישולמו לעובד, יהיו בסכום השווה לשכרו הרגיל, (למעט כיסוי הוצאות מיוחדות שאינן קיימות בעת החופשה), כפול מס' ימי החופשה. השכר הרגיל של עובד שעתי / יומי הינו שכר העבודה היומי הממוצע היוצא מחלוקת שכר רבע השנה שקדמה לחופשה ב-90, או חלוקת רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב-12 החודשים שקדמו לחופשה ב-90, הכל לפי בחירת העובד.

יש לשים לב שתקופת ההתיישנות לכל תביעה על פי חוק חופשה שנתית היא 3 שנים!

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן