חופשה שנתית

הזכות לחופשה של עובד מעוגנת בחוק חופשה שנתית, התשי"א -1951. ישנם מספר כללים אשר קיבלו את ביטויים בפרשנות בתי הדין את החוק.
כללים אלו קבעו מסמרות באשר לזכויותיו חובותיו של העובד לחופשה שנתית. כך למשל, ראוי לזכור כי הכלל הוא, שחופשה אינה ניתנת לצבירה משנה לשנה, כלומר:
לא ניצלת, הבעיה היא שלך. מאידך גיסא, מוטלת החובה על המעסיק להוציא את העובד לחופשה שנתית, והוא חייב לתיתה בתוך המועד הקבוע בסעיף 6 לחוק.
אי קיום הוראה זו כמוה כעבירה על החוק.

חוששים שזכותכם לחופשה שנתית נפגעה? חייגו 073-7581885 להתייעצות עם עורך דין ובידקו

מועד היציאה לחופשה הינו גמיש. סעיף 6 (א) לחוק חופשה שנתית קובע כי:

 "החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה", כלומר: את זכות החופשה בגין שנת 2006 ניתן לממש עד סוף שנת 2007.

צבירת חופשה שנתית

לעניין צבירת החופשה קבע החוק בסעיף 7 (א) כי:

 "אין החופשה ניתנת לצבירה: ואולם רשאי העובד בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות". 

הווה אומר: ניתן לצבור עד שלוש שנים ימי חופשה, אך בכל מקרה חייבים לנצל שבעה ימי חופשה מרוכזים בשנה.

יצויין כי הזכות לדחות ימי חופשה לשנים הבאות צריכה להיות מוסכמת על שני הצדדים – המעסיק והעובד – ובהיעדר הסכמה מפורשת או בהיעדר רצון מצד העובד לצאת לחופשה בעת שהמעסיק יקבע לו זאת, אין לעובד זכות צבירה וכל ימי החופשה מעבר לשנה נמחקים לו. 

מה לגבי מחיקת ימי חופשה?

אם אי מתן החופשה נובע ממחדלו של המעסיק, הרי שאין למעסיק הזכות למחוק לעובד את חופשתו.

לא מעט פסקי דין דנו בשאלה באשמת מי לא ניצל העובד את חופשתו.

לסיכום

חשוב לזכור כי כל צבירת חופשה צריכה שתהיה בהסכמת המעסיק והעובד, ובהיעדר הסכמה כזו עלול העובד להפסיד זכות זו.

למעביד ייאמר: דאג שהעובד ינצל את חופשתו, אם לא רצה בכך העובד, הרי שהבעיה תהיה שלו והוא יאבד את זכותו.

ולבסוף, צבירת חופשה עד שלוש שנים ולא מעבר לכך.

לתשומת לב העובדים והמעבידים גם יחד.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן