מאמרים בנושא זכויות עובד כוח אדם, עובד קבלן או עצמאי