זכויות עובדת בהריון

נשים רבות אשר נכנסות להריון בתקופת עבודתן, אינן מודעות כלל לזכויותיהן במקום עבודתן, הן בתקופת חודשי ההריון, הן בחופשת הלידה והן בסיומה. החוק המסדיר את זכויותיהן של נשים עובדות בהריון ושל מעסיקן הינו חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954.
רוצה להתייעץ בנוגע לזכויותיך בעבודה עם עורך דין מנוסה? חייגי 073-7581885

האם העובדת חייבת ליידע את המעביד על ההריון?

ככלל, לא חלה חובה על העובדת ליידע את המעביד על ההריון.

אולם ישנה התייחסות לכך בחוק, לפיה על העובדת להודיע למעביד על הריונה בחודש החמישי וזאת לא מתוך חובה, אלא על מנת להגן על זכויותיה.

ממועד זה חל איסור על המעביד להעסיקה בשעות נוספות או במנוחה שבועית, אלא אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגניקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות או במנוחה שבועית, זאת בכפוף לתנאי האישור.

פיטורים בהריון

נושא חשוב נוסף אשר מעסיק במידה רבה נשים עובדות בהריון, הינו נושא הפיטורים במהלך ההריון, הלידה ולאחריה. 

החוק מעניק הגנה רחבה בכל הקשור לפיטורי עובדת בהריון ואוסר על המעסיק באיסור מוחלט לפטר עובדת במהלך הריונה, בתנאי שהיא מועסקת יותר משישה חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום העבודה.

המעסיק יוכל לפטרה אך ורק בהיתר של שר התעשייה המסחר והתעסוקה, אשר יתיר את הפיטורים רק אם המעביד יוכיח שאינם קשורים להריון.

כמו כן, על המעביד חל איסור לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה וזאת הן בתקופת חופשת הלידה, והן במשך תקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה.

גם במקרים אלו יוכל המעסיק לפטר את העובדת אך ורק בהיתר של שר התמ"ת.

ומה לגבי היעדרויות?

החוק מונה מספר מקרים בהם עוד בתקופת חודשי הריונה של העובדת, עומדת לה הזכות להיעדר מעבודתה ללא ניכוי משכרה, כגון לצורך מעקב רפואי, ביצוע בדיקות רפואיות שגרתיות וכיו"ב.

יצוין כי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, יותר מארבע שעות ביום, רשאית להיעדר 40 שעות סה"כ במשך תקופת הריונה.

לעומת זאת, אישה העובדת שבוע עבודה מלא, עד ארבע שעות ביום, רשאית להיעדר 20 שעות סה"כ במשך חודשי הריונה.

לסיכום: קצרה היריעה מלהקיף את כל נושא זכויותיה של עובדת בהריון.

כל שנותר הוא להמליץ לעובדת ההרה – עלייך לדאוג שמעבידך מקיים אחר הוראות החוק.

יש לציין עוד כי לאחרונה נעשו עוד תיקונים לחוק זה ורצוי להיוועץ בעו"ד בכל מקרה כזה.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור