זכויות נוער עובד

בני נוער רבים חפצים לעבוד, כשברוב המקרים מדובר בעבודה זמנית לתקופת חופשת הקיץ.
החוק מסדיר את עבודתם של בני הנוער במטרה להגן על זכויותיהם ועל התפתחותם ובריאותם התקינות.
כל המידע החיוני בנושא – בעמוד שלפניכם.

להתייעצות עם עורך דין מנוסה חייגו 073-7581885

ככלל, העסקתם של בני נוער שטרם מלאו להם 14 שנים אסורה על פי חוק עבודת נוער.

בני נוער שמלאו להם 14 שנים וטרם הגיעו לגיל 15, מותר להעסיק בעבודות קלות בלבד, כל עוד אינן פוגעות בבריאותם ובהתפתחותם התקינות.

בעוד שבמהלך חופשת הקיץ קיימת אפשרות להעסיק בני נוער מעל לגיל 14, במשך שנת הלימודים מתיר החוק להעסיק רק בני נוער מגיל 15 ומעלה, וזאת רק במקרים בהם לא חל עליהם חוק חינוך חובה.

גם במקרים אלו, אין להעסיק בני נוער בעבודות מסוכנות.

העסקתם של בני נוער בעבודות שעניינן פרסום או הופעה בפני קהל, דורשת אישור מיוחד ממשרד התמ"ת.

שכר נוער (נסיעות ,תקופת התלמדות)

על המעסיק לשלם לבני הנוער המועסקים על ידו שכר שאינו נמוך משכר המינימום המוגדר על פי חוק לגילם, ואשר מחושב באחוזים משיעור שכר המינימום למבוגר, כדלהלן:

  • בני נוער עד גיל 16, יקבלו לכל הפחות 70% משכר המינימום, כלומר 3,500 ₪ לחודש או 20.23 ₪ לשעה.
  • בני נוער שגילם עד ל- 17 שנים, זכאים לקבל לכל הפחות 75% משכר המינימום במשק, כלומר 3,750 ₪ לחודש או 21.68 ₪ לשעה.
  • בני נוער שגילם הוא עד ל- 18 שנים, יקבלו 83% משכר המינימום לפחות, כלומר 4,150 ₪ לחודש או 23.99 ₪ לשעה.

יודגש כי גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך מזה, חובה על המעסיק לשלם להם לכל הפחות את הסכומים המצוינים לעיל, על פי חוק.

זאת ועוד: בני נוער עובדים יקבלו תשלום על כל שעת עבודה, ללא יוצא מן הכלל, לרבות תקופות המוגדרות כהתלמדות או ניסיון, וזאת כבר מהשעה הראשונה לעבודתם.

בנוסף, חייב המעסיק לשלם לבני הנוער העובדים אצלו החזר דמי נסיעה מביתם למקום העבודה וחזרה ממנו, וכן לוודא כי יש להם אפשרות לחזור בבטחה למקום מגוריהם.

סכום החזרי הנסיעה שהמעסיק חייב לשלם לא יעלה על 23.70 ₪ ליום עבודה.

פנקס עבודה

לפי חוק עבודת נוער, חייב מעסיק לדרוש מבני נוער המועסקים על ידו להנפיק פנקס עבודה בלשכת שירות התעסוקה כתנאי להעסקתם.

הנפקת פנקס העבודה אינה כרוכה בתשלום, ורק מצריכה מבן הנוער להגיע ללשכת התעסוקה עם תעודת הזהות שלו, אישור רופא ושתי תמונות פספורט.

במרבית המקרים אישור מרופא כללי מספק, אולם ישנן עבודות מסוימות המחייבות את אישורו של רופא תעסוקתי.

על בן הנוער העובד לשאת עמו את פנקס העבודה במקום עבודתו בכל עת.

חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד נועד להבהיר לכל עובד במשק ולבני הנוער המועסקים בעבודות השונות למשך 30 ימים ומעלה, את המסגרת הנהוגה במקום עבודתם, ולפרט את זכויותיהם וחובותיהם במהלכה.

ההודעה לעובד תכלול את פרטי זהות המעביד, מועד תחילת העבודה ומשכה, הגדרת תפקידו של העובד, פרטיו האישיים גובה השכר, משכם של יום ושבוע העבודה וכל מידע שעשוי להיות רלוונטי לתיאום ציפיות בין העובד למעסיקו.

שעות עבודה לנוער

החוק מתיר את העסקתם של בני נוער למשך שמונה שעות ביום עבודה אחד, ועד ארבעים שעות בשבוע בלבד.

מותר להעסיק בני נוער מגיל 16 ומעלה עד לתשע שעות ליום עבודה, כל עוד לא חוצים את רף הארבעים שעות שבועיות.

כללים אלו חלים על כל בני הנוער, מלבד אלו שמועסקים במסגרת הסכמים קיבוציים או מפעלים מוגנים לעובדים בעלי צרכים מיוחדים.

אסור בתכלית, בשום מקרה, להעסיק בני נוער בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועית, שהנו שבת ליהודים ושישי, שבת או ראשון לבני דתות אחרות.

עבודת לילה

בשעות הלילה, בין 20.00 ל- 08.00, אסור להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 16 שנים.

בני נוער שגילם הנו 16 עד 18, יורחבו השעות בהן מותר להעסיקם מ-20:00 ועד 22:00 וכן משעה 6:00-8:00, אך בכל מקרה אסור להעבידם בלילה, בין 22:00-6:00.

ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 16-18 עד השעה 23:00 בלבד, בהיתר מיוחד מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

הפסקות

כל שש שעות עבודה חייב המעסיק לתת לבני הנוער המועסקים על ידו הפסקה בת 45 דקות לפחות כדי לנוח ולאכול.

מותר למעסיק לקזז את זמן ההפסקה מחישוב שכרם של בני הנוער המועסקים על ידו, ורצוי לסכם את הנושא בכתב מבעוד מועד על מנת להימנע ממחלוקות בעניין.

רישום שעות העבודה

חובה על כל מעסיק לרשום במדויק את שעות עבודתם של בני הנוער המועסקים על ידו.
במידה ומדובר ברישום אלקטרוני כזה הכרוך בהחתמתו של כרטיס על ידי שעון ייעודי, יש לאשר את התיעוד באמצעות חתימתם של המעביד והעובד בסופו של כל יום עבודה.

קנסות ועונשים

אסור לקזז ממשכורתם של בני הנוער תשלומים בגין קנסות או עונשים על גרימת נזק.

גם אם נערה שעובדת כמלצרית שברה כוס או נער שמועסק בבר הפיל בקבוק משקה, אסור על פי חוק לנכות סכומי כסף כלשהם משכרם בגין כך.

איסור הורדת מיסים

אסור לנכות לבני נוער מתחת לגיל 18 תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות משכרם, וחובה על המעסיק להפרישם על חשבונו למוסד.

בנוסף, נער שמרוויח מעבודתו פחות מ-81,219 ₪ בשנה ונערה שמשתכרת סכום שפחות מ-90,433 ₪ בשנה, פטורים מתשלום מס הכנסה, ואסור להוריד להם מיסים משכרם.

לסיכום

אם התגלעו אי הבנות בין ילדיכם הנערים למעסיקיהם, ייתכן ונפגעו זכויותיהם.
ניתן לקבל ייעוץ משפטי על מנת להבין את זכויותיהם של בני הנוער ולעמוד עליהן באופן שמגונן עליהם בפני המעסיקים.

במידה ואתם מעסיקים בני נוער, ויש לכם ספקות לגבי מה מותר או אסור על פי חוק במסגרת העסקתם, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, כדי לא למצוא את עצמכם במצב בו אתם עוברים על החוק וחשופים חלילה לתביעות.

חייגו אילנו 073-7581885ונשמח לסייע לכם בייעוץ ואף ייצוג משפטי לפי צרכיכם.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן