הזכות למצות את מלוא ימי המחלה לפני פיטורים

מאת:

חוק דמי מחלה קובע כי לכל עובד זכות לתשלום בגין ימים בהם נעדר מעבודתו עקב מצב רפואי. החוק קובע זכאות של יום וחצי בגין כל חודש עבודה, סה"כ 18 ימים בשנה, כאשר יש אפשרות לצבור עד 90 ימי מחלה.

מה קורה במקרה שבו המעסיק החליט לפטר עובד, ללא כל קשר למצבו הרפואי, אולם בעת שמסר את הודעת הפיטורים, מצבו הרפואי של העובד לא אפשר את עבודתו, ולמעשה, לולא היה מפוטר, היה זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל תשלום עבור ימי מחלה?

בשורה של פסקי דין, קבעו בתי הדין לעבודה כי זכותו של עובד למצות את ימי המחלה שעומדים לזכותו בטרם ניתוק יחסי עובד-מעביד.

בעב 002942/07רוני אלבר נ' רו"ח יעקב ירון ואח' התובע פוטר יום אחד לפני ניתוח שהיה צריך לעבור. בית הדין קיבל את גרסת הנתבעים כי פיטוריו נעשו מסיבה עניינית ולגיטימית, והיא אי שביעות רצון המעסיק מתפקודו לאורך תקופה ממושכת. יחד עם זאת, נקבע כי פיטוריו יום לפני ניתוח שהיה צריך לעבור, עליו ידע המעסיק מבעוד מועד, נעשו בחוסר תום לב. נקבע כי עיתוי הפיטורים לא היה מקרי אלא היה קשור קשר ישיר בניתוח שהיה צפוי התובע לעבור, ושמטרת הנתבעים "לסגור עניין" עם התובע עוד לפני הניתוח, הייתה להביא את מערכת יחסי העבודה ביניהם לכדי סיום בטרם יידרש התובע לשהות בביתו בחופשת מחלה בתשלום, כפי זכותו המעוגנת בסעיף 2 לחוק דמי מחלה. עוד נפסק, כי יש במועד פיטוריו של התובע משום התנהלות המנוגדת לתכליתו של חוק דמי מחלה, שנועד להבטיח המשך תשלום שכר לעובדים גם "בעת מחלתם ומצוקתם". בחירת מועד הפיטורים במקרה זה לא הייתה מקרית, אלא הייתה קשורה קשר ישיר למועד בו היה אמור התובע לעבור ניתוח. התוצאה המעשית של פיטורי התובע ביום שלפני הניתוח, הייתה שיחסי העבודה בינו ובין הנתבעים נותקו בו ביום, ולא התאפשר לו לנצל זכותו, הקבועה בחוק, לקבל ממעבידיו דמי מחלה בגין תקופת ההחלמה בה שהה לאחר הניתוח.

בע"ע 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ בניהול מיוחד נ' לסלי פנחס וניט ושופרסל בע"מ התייחס בית הדין הארצי לסוגיית הזכות לדמי מחלה מכוח חוק דמי מחלה, ולזכותו של עובד למצות את כל ימי המחלה להם הוא זכאי מכוח החוק, גם אם עומד הוא בפני פיטורים. באותו עניין, קבע בית הדין הארצי, כעובדה, כי פיטורי המשיב בערעור היו בשל תוכנית הבראה, כי הכוונה לפטרו התגבשה בטרם חלה, וכי הודע לו על פיטוריו לפני שפרצה מחלתו. למרות זאת, קבע בית הדין שמכיוון שהמשיב חלה בעודו עובד מן המניין של מעסיקתו, שופרסל, לא הייתה רשאית המעסיקה לקבוע כי פיטוריו ייכנסו לתוקף בטרם מיצה את כל ימי המחלה שעמדו לזכותו מכוח חוק דמי מחלה. וכך פסק בית הדין הארצי בהמשך פסק הדין:

"על מעסיק אשר עובדו חלה, לאפשר לו למצות את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח החוק, טרם ניתוק יחסי עובד-מעסיק. הגיונם של דברים בכך, שאם מעסיק יהא רשאי לפטר עובד חולה, בלי לאפשר לו לנצל ימי מחלה צבורים העומדים לזכותו, הרי הלכה למעשה תקופח הזכות הקוגנטית לדמי מחלה. כל קביעה אחרת תהא מנוגדת לתכלית חוק דמי מחלה ותאפשר למעסיק להשתחרר מחיובו בתשלום דמי מחלה על ידי פיטורי העובד, דווקא לעת מצוקתו של זה" (ההדגשה – במקור).

ובהמשך, בהתייחסו לזכות הקוגנטית מכוח חוק דמי מחלה, קבע בית הדין:

"…אין במועד שנקבע לסיום יחסי עובד-מעסיק כדי לגרוע ממנה. כל עוד מתקיימים יחסי עובד-מעסיק, במועד שפרצה המחלה, אף אם המדובר בתקופת ההודעה המוקדמת, על המעסיק לאפשר לעובד למצות את ימי המחלה העומדים לזכותו מכוח חוק דמי מחלה".

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן