זכאות עובד שפוטר בסמוך לשנת עבודתו הראשונה לקבלת דמי הבראה

מאת:

האם עובד שעבד 11 חודשים ופוטר מיידית, ללא מתן הודעה מוקדמת בפועל, זכאי לתשלום דמי הבראה? ידוע כי עובד זכאי לתשלום דמי הבראה לאחר שהשלים שנת עבודה מלאה.

העניין נדון בעב ע"ע 122/03 אבנר וקסמן נ' "אי.טי.סי" 24 מסביב לשעון ודן אחזקות בע"מ a.t.c, שם עבד העובד 11 חודשים, אחריהם קיבל הודעת פיטורים מיידית, ושולמה לו תמורת הודעה מוקדמת.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע חזקה כי מי שפוטר סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה יראוהו כאילו פוטר מתוך כוונה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים. חזקה זו ניתנת לסתירה כאשר מוכח היפוכו של דבר. החזקה נסתרת רק אם עולה בידי המעסיק להוכיח כי לא היתה לו כוונה להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים, בין אם הפיטורים נעשו על רקע ענייני-מקצועי ובין אם לאו.

פיטורי המערער במקרה זה היו לאלתר ללא מתן הודעה מוקדמת, שאילו ניתנה היתה מאריכה את תקופת עבודתו של המערער. פיטורי המערער לאלתר ללא מתן תקופת הודעה מוקדמת בסמוך לסוף שנת העבודה, מהווים תימוכין לכך שהפיטורים נעשו כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים. מאחר והמעסיקות לא הרימו את נטל ההוכחה של "היפוכו של דבר", נותרת בעינה ה"חזקה" שהפיטורים נעשו בעת שנעשו על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים. לפיכך נקבע כי המערער זכאי לפיצויי פיטורין.

פיטורים לאלתר ללא מתן הודעה מוקדמת, נוגדים את חוק מתן הודעה מוקדמת לעובד, אך אין הם מאריכים את תקופת העבודה למשך תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה כזה יחסי עובד ומעביד ינותקו מיד עם כניסת הפיטורים לתוקף ועל המעביד יהיה לפצות את העובד בתמורת הודעה מוקדמת, בסכום השווה לשכר שהיה זכאי לו העובד בתקופה זו.

אי מתן הודעה מוקדמת בעין במקרה זה, גרמה לכך, שהמערער לא השלים תקופת עבודה בת שנה אחת המזכה בדמי הבראה. הפרת חובה חוזית זו של אי מתן הודעה מוקדמת בעין גרמה למערער נזק בגובה דמי ההבראה שלא קיבל, ועל כך מן הראוי לפצות אותו בגובה דמי ההבראה שהיה מקבל, אילו ניתנה ההודעה המוקדמת בעין. המערער אינו זכאי לתנאים נלווים עבור חודש ההודעה המוקדמת, אלא לפיצוי בגובה דמי הבראה עבור תקופה של שנה אחת.

לפיכך, הוחלט כי המשיבות תשלמנה למערער פיצויי פיטורין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום סיום העבודה ודמי הבראה בגין שנת עבודה אחת.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן