דמי הבראה

תשלום דמי ההבראה לעובדים נועד לאפשר להם להינפש אחת לשנה על מנת לחזור לעבודתם לאחר שמילאו מצברים וחידשו את משאביהם הפנימיים. מוסד דמי ההבראה אינו מעוגן בחוק, אך במקרים רבים מדובר בזכות שעובדים זכאים לה בתוקף הסכמי עבודה קיבוציים וצווי הרחבה שונים. כל המידע החיוני על חישוב דמי הבראה, התנאים המזכים בדמי הבראה, המועד המחייב לתשלומם ואופני הגשת תביעה במקרים בהם מועל המעסיק בחובותיו כלפי העובד – בדף שלפניכם.

על פי צו ההרחבה מטעם שר הכלכלה בנוגע לדמי הבראה, זכאים לקבל הטבה זו כלל העובדים במשק, למעט אלו שכלולים בהסכמים קיבוציים בשירות הציבורי, מי ששכרם מוצמד להסכמי השכר הנהוגים בקרב עובדי השירות הציבורי, והמועסקים במפעלים מוגנים לאור היותם בעלי צרכים מיוחדים.

זכות זו עומדת לעובדים לאחר שהשלימו שנת עבודה אחת במקום העסקתם. לצורך חישוב שנת העבודה הנצברת, תחושב גם חופשת לידה כחלק ממניין הוותק של עובדת.

חישוב דמי הבראה המשולמים לעובדים

היקף סכומם של דמי ההבראה מחושב על פי תעריף אחיד שמתעדכן מעת לעת, ומוכפל במספר ימי ההבראה להם זכאי העובד על פי הוותק שלו במקום עבודתו, ובמסגרת השתייכותו למגזר הפרטי או הציבורי.

במקרים בהם מדובר במשרה חלקית, יש לחשב את שיעור דמי ההבראה על ידי מכפלת אחוז משרתו של העובד בסכום לו זכאים מועסקים שעובדים במשרה מלאה.

סכום דמי ההבראה ליום אחד במגזר הפרטי הנו 371 ₪, ובמגזר הציבורי – 420 ₪.

חשים שזכויותיכם הופרו? פנו עוד היום להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה מטעם משרדנו.

עובדים שצברו שנת וותק אחת בעבודה זכאים לתשלום עבור חמישה ימי הבראה, וותק של שנתיים ועד חמש שנים מזכה בשישה ימי הבראה לשנה והמועסקים בין ארבע לעשר שנים ברציפות מקבלים תשלום עבור שבעה ימי הבראה מדי שנה.

עובדים שצברו וותק במקום עבודתם של אחת עשרה עד חמש עשרה שנים, יקבלו דמי הבראה עבור שמונה ימים בשנה, מי שצברו שש עשרה עד תשע עשרה שנות וותק זכאים לתשלום על תשעה ימי הבראה בשנה ואילו מי שעובד עשרים שנה ואילך באותו מקום עבודה, יקבל תשלום על עשרה ימי הבראה בכל שנה.

מועד תשלום דמי הבראה

דמי ההבראה מועברים לעובדים בחודשי הקיץ, בין יוני לספטמבר, על פי הנהוג בכל מקום עבודה.

במידה ולא שולמו לעובד דמי הבראה המגיעים לו, ניתן להגיש תביעה נגד המעסיק.

ראוי לציין שניתן להגיש תביעה כזו עד לשבע שנים (התיישנות דמי הבראה) מהמועד בו היו צריכים להתקבל דמי ההבראה ולא שולמו, וזאת בין אם העובד עודנו מועסק במקום עבודתו או בין שנותקו הקשרים בינו לבין מעבידו.

הליך הגשת התביעה

נגד מעסיק שהפר את חובתו לשלם לעובד דמי הבראה מדי שנה, ניתן להגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה.

בהליך הגשת התביעה חשוב לנהל את הדברים מתוך בקיאות רבה בדיני העבודה ובזכויות העובדים, לרבות הסייגים והתיקונים השונים שעודכנו בצווי הרחבה ובמסמכים משפטיים נוספים במהלך השנים.

לאור זאת, מודגשת החשיבות בהסתייעות בייעוץ ובייצוג משפטי, כדי למקסם את סיכויי התביעה להצליח ולאפשר לכל עובד לממש את זכויותיו באופן מלא ולקבל את הסכום המרבי של דמי ההבראה המגיעים לו, בתוספת ריבית והצמדה.

משרד עורכי הדין דוד סער מחזיק בניסיון רב ובידע מקצועי ובקיאות מוחלטת בדיני העבודה השונים, לרבות תביעות הנוגעות לפדיון דמי הבראה.

פנו אלינו עוד היום בטלפון 073-7581885 ונשמח לבדוק את סיכויי תביעתכם להצליח, ולעדכן אתכם בכל הידע הרלוונטי לגבי הזכויות המגיעות לכם כעובדים.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור