תביעות גזזת – החוק והמחלה

גזזת הנה מחלת עור פטרייתית, שגורמת להופעתם של כתמים אדומים דמויי טבעות ולעקצוצים בעור החולה, בכל אזורי גופו, ובפרט על גבי הקרקפת, שיער הראש והציפורניים. מדובר במחלה מדבקת ביותר, אשר מועברת באמצעות מגע ישיר עור לעור.

הטיפול המקובל כיום במחלת הגזזת הוא על ידי משחות וגלולות, אך בעבר ובעיקר עד לשנת 1959, קיבלו רבים מהחולים הקרנות רנטגן שגררו תופעות לוואי קשות בעקבותיהן, הכוללות את מחלות סרטן הראש, הצוואר והדם וכן גידולים שפירים במוח. חולים אלו, אשר נפגעו מטיפולי ההקרנות בין השנים 1946-1960, ושאריהם, זכאים לקבלת פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית מטעם המוסד לביטוח לאומי כנפגעי מחלת הגזזת.

שיעורי הפיצויים והקצבאות לנפגעי מחלת הגזזת

המוסד לביטוח לאומי מאשר תשלום של פיצוי חד פעמי עבור נפגעי מחלת הגזזת בהתאמה לאחוזי הנכות לצמיתות שנקבעת על ידי וועדה רפואית שדנה בעניינו של כל חולה, במסגרת משרד הבריאות.

במקרים בהם נקבעת נכות רפואית של 40%-75%, יהיה שיעור הפיצוי ע"ס עד 90,641 ₪ בתוספת הצמדה למדד. עבור חולים להם נקבעה נכות בהיקף של 75%-100%, ישולם פיצוי חד פעמי של 181,281 ₪, בתוספת הצמדה למדד. חולי גזזת שהוכרו כבעלי יותר מ- 40% נכות בעקבות מחלתם והטיפול שקיבלו, יזוכו בנוסף על הפיצוי החד פעמי גם בקצבה חודשית שמחושב על פי מכפלת רבע מסכום השכר הממוצע במשק באחוזי נכותם הרפואית. לדוגמא, חולה גזזת לו נקבעו 40% בעקבות מחלתו, יהיה זכאי, נוסף על הפיצוי החד פעמי, גם בקצבה חודשית בת 862 ₪, ואילו מי שהוכר כ-100% נכה רפואי בשל הגזזת, יקבל קצבה של 2,155 ₪ בקירוב. לחולי גזזת שהוכרו כבעלי נכות רפואית הנעה בין 5% ל- 39% בגין מחלתם, יועבר מענק חד פעמי שסכומו מחושב על ידי מכפלת רבע מהשכר הממוצע במשק באחוזי נכותם, כפול שבעים.

החולה והשארים במקרה מוות מהמחלה

במקרים של פטירת חולה הגזזת בעקבות הטיפולים שקיבל, יזוכו בני משפחתו מדרגה ראשונה, המכונים שארים בעגה המשפטית, במענק חד פעמי. במקרה ומדובר בבן זוג שלו ילדים, יעמוד הסכום על 77,571 ₪ בקירוב, סכום המחושב על פי מכפלת רבע מגובה השכר הממוצע במשק ב-36. במקרים של בן זוג ללא ילדים, או אם השארים הם יתומיו של המנוח, יהיה גובה המענק 46,543 ₪ בקירוב, המהווה 60% מסכום המענק לו זכאי בן זוג עם ילדים. סכומים אלו מתעדכנים מעת לעת.

אופן הגשת התביעה

את התביעה לקבלת פיצויים יש להגיש למשרד הבריאות, והיא תידון על ידי וועדה מומחים מיוחדת לקביעת זכאות לנכות, במטרה לבדוק אם מגיש הבקשה עבר טיפול בהקרנות בשנים המדוברות, בישראל או בארץ מוצאו, כהכנה לעלייתו ארצה. תובעים שפרטיהם האישיים נכללים בין 23,000 הנפגעים שמתועדים בארכיוני משרד הבריאות או שוועדת המומחים הכירה בכך שעברו טיפול בהקרנות למחלת הגזזת, יופנו לבדיקה רפואית, על מנת לקבוע את אחוזי הנכות שנגרמו להם בשל כך.

על פי תוצאות הבדיקה הרפואית תתקבל החלטה של הוועדה הרפואית, בדבר קבלת התביעה או דחייתה ובנוגע לסכומי הפיצויים ו/או הקצבה החודשית שישולמו לפונה. ניתן לערער על החלטת הוועדה בפניה אל הוועדה הרפואית לעררים, ועל החלטתה של זו, בעילות משפטיות בלבד, בפני בית הדין לעבודה באזור מגוריו של התובע. אפשרות נוספת שעומדת בפני הנפגעים היא הגשת תביעת נזיקין בגין רשלנות רפואית.

החמרה במחלת הגזזת : מה ההליך להגדלת הפיצויים

לאור היותם של הנזקים בעקבות טיפולי ההקרנות שניתנו לחולי גזזת נתונים להחמרה עם הזמן, קובע החוק כי ניתן להגיש בקשה לדיון מחודש בגובה הפיצויים להם זכאי הנפגע, אם עברו יותר מ-180 ימים ממועד כינוס הוועדה הרפואית האחרונה בפניה נדון המקרה. במקרים בהם תעלה הוועדה הרפואית במהלך הדיון החדש במצבו של החולה את דרגת נכותו ב-10% או יותר, ישולמו לו פיצויים משלימים. מי שיוכר על ידיה של הוועדה הרפואית להחמרה שכבעל אחוזי נכות שפחותים מ-40%, לקבל מענק חד פעמי משלים, מי שנחשב לפני ההחמרה במצבו כסובל מאחוזי נכות רפואית אשר פחותים מ-40% והוכר על ידי הוועדה הרפואית להחמרה כבעל יותר מ-40% נכות, יהיה זכאי לקצבה חודשית.

מי שקיבל קצבה חודשית עוד לפני ההחמרה במצבו, יקבל סכום חודשי גבוה יותר בהתאם לאחוזי הנכות העדכניים. את הבקשה לדיון בהחמרת המחלה יש להגיש למרכז הלאומי לטיפול בנפגעי מחלת הגזזת, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים שלא נכללו בבקשות קודמות שהוגשו לוועדה רפואית. מדובר בתהליך משפטי ורפואי מורכב, שעשוי להשפיע באופן מכריע על גובה הפיצויים ו/או המענק שיושלם לנפגעים.

לאור מורכבותו של תהליך הגשת הבקשה לפיצויים ו/או להשלמת סכום הקצבה והמענק בעקבות ההחמרה במצבם של חולי מחלת הגזזת, מומלץ מאוד לכל מי שעבר טיפולי הקרנות מסוכנים וסובל ממחלות ממאירות וגידולים, לפנות לייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין המומחה לתחום הביטוח הלאומי, ואשר מחזיק בניסיון בטיפול בוועדות הרפואיות על נפתולי תקנותיהן. זו הדרך הטובה ביותר להבטיח שתביעתכם לא תידחה או תיפול בין הכיסאות, בין אם אתם מגישים תביעה כחולים או כשאריהם.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור