עלינו לארץ לפני כשנתיים ובעלי הגיע כעת לגיל 65. האם יוכל הוא לקבל קיצבת זיקנה?

כאמור, קצבה תשולם לתושב ישראל שנולד בארץ או שעלה ארצה לראשונה לפני הגיל שנקבע בחוק העולה בהדרגה מ 60 עד 62. מכיוון שהוא עלה ארצה בגיל 63 (היינו, נולד לפני יוניי 1944 אזי הגיל המזכה הוא גיל 60 ולכן אינו זכאי לקצבת זיקנה. עם זאת, קיימות גם גמלאות וקצבאות מיוחדות, הממומנות בידי הממשלה והמשולמות על ידי המוסד לזקנים ולשאירים שאינם זכאים לקצבה כאמור. שיעורי הגמלה המיוחדת (ליחיד ולמי שיש בו תלויים המשולמת זהה לשיעורי הקצבה לפי החוק למעט תשלומי תוספות מסוימות (תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה), והזכאות מותנית בדרך כלל במבחן הכנסות. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור