מהם התנאים לקבלת קצבת שאירים ומהו שיעור הקצבה?

סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 מגדיר מהם התנאים לקבלת קצבת שאירים. ישנם ארבע תנאים: תנאי ראשון: זכר – הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו. לעניין זה יחשב גם מי שלא נולד בארץ ועלה לארץ לראשונה לפני הגיעו לגיל 60-62. נקבה – הייתה תושבת ישראל בעת פטירתה או שעלתה ארצה בטרם הגעתה לגיל 60-62 והייתה אחת מאלה: הייתה עובדת שכירה או עצמאית, אינה נשואה, נשואה ובעלה אינו מבוטח בשל גיל עלייתו, מקבלת קצבת נכות כללית או עגונה כמוגדר בחוק. תנאי שני: הנפטר/ת השלים/מה אחת מתקופות הביטוח האלה: 12 חודשים שלפני יום הפטירה, 24 חודשים רצופים או לא רצופים ב-5 השנים לפני הפטירה, 60 חודשים רצופים או לא רצופים ב-10 שנים לפני הפטירה או 144 חודשים ב-12 השנים לפני הפטירה. תנאי שלישי: המבקש נמנה עם שאיריו של הנפטר/ת כדלקמן: אלמנה – מי שהייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו שנה אחת לפחות לפני מותו או שילדה לנפטר ילד. אישה שחיה בנפרד מהנפטר עליה לענות נוסף לתנאים שלמעלה, גם על אחד התנאים הנ"ל: תקופת הפירוד הייתה קצרה מ-36 חודשים, היא גרה עם הנפטר בשנתו האחרונה לחיים, הנפטר נשא במזונותיה או היה צריך לשאת בשנתו האחרונה לחייו או שלפני מותו קיבל הנפטר בעדה תוספת בקצבת הזקנה או בקצבת הנכות. אלמן – אלמן הוא מי שהיה נשוי לנפטרת או ידוע בציבור שלה, שחי עמה תחת קורת גג אחת עד לפטירתה, והיה נשוי לה או ידוע בציבור שלה עד לפטירתה שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם היה בן 55 ומעלה כאשר נפטרה), והוא עונה על אחד התנאים האלה: יש עמו יתום הזכאי לקצבת שאירים הכנסותיו הן עד 4,519 ₪. בדיקת הזכאות מחושבת על פי הכנסתו השנתית ב-12 החודשים שקדמו לפטירת האישה. גבר שחי בנפרד מהנפטרת – עליו לענות בנוסף על אחד מהתנאים שלמעלה, גם על אחד מהתנאים האלה: תקופת הפירוד הייתה קצרה מ-36 חודשים ובשנת החיים האחרונה של הנפטרת הם חיו יחדיו. ידוע/ה בציבור – רואים אותם כנשואים ולכן יחולו המבחנים של אלמן/נה – בתנאי שדיווחו לביטוח לאומי כי הינם ידועים בציבור. יתום – יתום הוא ילדו של הנפטר בשעת פטירתו (גם ילד חורג, ילד מאומץ או נכד, שהנפטר בלבד הוא שפרנס אותו, חוץ מנער ונערה שנישאו), אם מתקיים בו אחד התנאים האלה: לא מלאו לו 18, לא מלאו לו 20 והוא לומד להשלמת בגרויות או בעל לקויי למידה או שוחר במסגרת קדם צבאית, לא מלאו לו 21 והוא מתנדב. תנאי רביעי: שולמו דמי ביטוח כחוק. אם הנפטר פיגר בחייו בתשלום דמי הביטוח, שאיריו עלולים להפסיד את הקצבה, או לקבל קצבה מופחתת. במקרה כזה תיבדק זכותם של השאירים להענקה מטעמי צדק (אין צורך להגיש תביעה). אם מעסיקו של הנפטר פיגר בתשלום דמי הביטוח, קצבת השאירים אינה נפגעת. מהם סכומי הקצבה: סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמן/נה ועל פי מספר הילדים שעימם. אלמן/נה בגיל 40-50 בלי ילדים – 953 ₪. לאלמן/נה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים – 1,268 ₪. לאלמן/נה בגיל 80 ומעלה – 1,345 ₪. לאלמן/נה עם ילד אחד – 1,860 ₪. לאלמן/נה עם שני ילדים – 2,452 ₪. כל ילד נוסף – 592. ילד יתום משני הוריו או יתום יחיד שהורהו אינו זכאי לקצבת שאירים – 791 ₪. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור