פשיטת רגל ופירוק

חברות ומעסיקים שפושטים רגל משוחררים מחובותיהם הכספיות לאור הקשיים הכלכליים אליהם נקלעו, באישור בית משפט, הממנה נאמן מטעמו שיפקח על פירוק בית העסק. אך מה קורה עם העובדים שעלולים לאבד כספים שהמעסיק חב להם? בדיוק בשביל זה, נחלץ המוסד לביטוח לאומי ומשלם קצבאות שאמורות לכסות את חובותיהם של פושטי הרגל. עם זאת, אישור הבקשות הללו עלול להיות סבוך ומורכב, לעתים הן נדחות ובמקרים מסוימים מאושרות רק בסכומים חלקיים. כל המידע החיוני והפרטים שחשוב לדעת במקרה שהמעסיק שלכם פשט רגל ונשאר חייב לכם כספים – בעמוד הבא.

זכויות העובדים במצבים בהם מעסיקיהם פשטו רגל, מעוגנות בחוק. פשיטת רגל, תיחשב לכזו רק במקרה בו הוכרה באופן חוקי והחברה המעסיקה קיבלה צו פשיטת רגל או צו פירוק. עובדים שמעסיקיהם פשטו רגל באופן שהוכר מבחינה חוקית, ואשר החברה בה עבדו חייבת להם כספים, יקבלו גמלה עבור שכר עבודה שלא שולם, פיצויי פיטורין ותשלומים לקופות הגמל. זכאות לגמלאות אלו מותנות במספר תנאים בסיסיים:

 • מגיש הבקשה היה עובד שכיר בלבד.
 • המעסיק הוכרז כפושט רגל על ידי בית משפט מחוזי, והוצא נגדו צו פשיטת רגל, צו פירוק החברה, השותפות, העמותה או האגודה השיתופית שהיו בבעלותו.
 • למעסיק מונה מפרק או נאמן מטעם בית המשפט המחוזי.
 • המפרק או הנאמן שמונה אישר את פרטי תביעתו של העובד.

ישנם מצבים מסוימים שפורטו בחוק, ואשר בהם לא מתקיימת זכאות לקצבה. אלו כוללים את המקרים הבאים:

 • עובדים עצמאיים.
 • בעלי שליטה או מרבית המניות בחברה שפשטה רגל, שלא היו ביחסי עובד-מעביד מול המעסיק.
 • עובדים זרים או שטחים אשר שהו בעת העסקתם בארץ שלא כחוק.

מהו שיעור הגמלה המגיע לעובד?

שיעור הגמלה שייקבע לעובד שמעסיקו פשט רגל, יורכב משלושה תשלומים עיקריים:

 • שכר עבודה שהמעסיק חייב לעובד.
 • פיצויי הפיטורין בהם חייב המעסיק לעובד, ואשר לא קיים עבורם כיסוי בקופת הגמל.
 • תשלומי קופות הגמל שהמעסיק חייב לעובד.

עבור תשלומי פיצויי הפיטורין ושכר העבודה, יתווספו הפרשי הצמדה למדד מהיום בו החל החוב ועד למועד התשלום באמצעות הביטוח הלאומי, בניכוי דמי הביטוח הלאומי, ביטוח הבריאות ומס ההכנסה, על פי חוק, וזאת במסגרת תקרת הסכום הקבועה בתקנות.

אופן הגשת התביעה

לצורך הגשת התביעה יש למלא את הטופס הייעודי לכך, ולצרף אליו מספר מסמכים כדלקמן:

 • מסמכים המוכיחים את קיומו של החוב, כדוגמת חוזה ההעסקה, טופס 106 ופסק הדין הדן בפשיטת הרגל ואשר הונפק על ידי בית הדין לעבודה.
 • מסמכים המעידים על רצף עבודתו של העותר בחברה המעסיקה.
 • שלושה תלושי השכר האחרונים מהמעסיק שפשט רגל.
 • עותק של מכתב הפיטורין.
 • אישור מטעם קופת הגמל של מגיש הבקשה על גובה ההפקדות להן הוא זכאי בגין פיצויי הפיטורין.
 • אישורי מס הכנסה במקרים בהם נהנה מגיש הבקשה מפטור מלא או חלקי.

את כלל המסמכים וטופס הגשת התביעה יש להעביר לנאמן או המפרק אשר מונה למעסיק או לחברה שפשטה רגל על ידי בית המשפט המחוזי, ולאחר קבלת האישור מטעמו, הם יועברו לטיפולו של המוסד לביטוח לאומי. במידה והמוסד לביטוח לאומי, על סמך החלטתו של הנאמן או המפרק אשר מונה, דחה את התביעה או אישר סכום גמלה חלקי בלבד – ניתן להגיש ערעור על כך בפני בית הדין המחוזי אשר מטפל בתיק. במקרים אלו מומלץ מאוד להסתייע בייצוג משפטי מקצועי מעורך דין המומחה לתחום זה, על מנת למקסם את שיעור הגמלה שתאושר ולעמוד על זכויותיו של העובד המגיעות לו על פי חוק.

אם החברה בה עבדתם פורקה או פשטה רגל – זו לא סיבה שתפסידו את שכרכם ותשלומים נוספים שמגיעים לכם לפי חוק! פנו עוד היום למשרד עורכי הדין דוד סער, ותוכלו להיות סמוכים ובטוחים שתביעתכם נמצאת בידיים טובות ומקצועיות, ותטופל באופן אפקטיבי ומיטבי, עד למימוש מלוא הזכויות המגיעות לכם על פי חוק.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן