עורך דין נפגעי פעולות איבה

מדינת ישראל היא אחת מהמדינות הבודדות בעולם שבה כל אזרח ותושב מכירים בסיכוי הגבוה שלהם להיות עדים או מעורבים באירועי טרור, הן במהלך שירות צבאי והן כאזרחים מן השורה. לא רק האזרחים מכירים בסיכוי הזה ובהשלכות של אירועים כאלו, אלא גם הרשויות, שאוחזות בחובתן לפצות ולתמוך בכל אלו שנפגעו וסוחבים עימם נזקי גוף ונפש. התמיכה הזו מעוגנת בחוק הנכים, שנקרא גם חוק תגמולים ושיקום, שם מפורטים התנאים להכרה כנפגע פעולות איבה, סוגי הפיצויים והיקפם, ההטבות הנוספות על אותם פיצויים ועוד. במאמר זה נכיר את כל אלו ונפרט על מידע חשוב נוסף שעיקרו יהא תפקידו של עורך דין נפגעי פעולות איבה בתהליך התביעה.

מדינת ישראל היא אחת מהמדינות הבודדות בעולם שבה כל אזרח ותושב מכירים בסיכוי הגבוה שלהם להיות עדים או מעורבים באירועי טרור, הן במהלך שירות צבאי והן כאזרחים מן השורה. לא רק האזרחים מכירים בסיכוי הזה ובהשלכות של אירועים כאלו, אלא גם הרשויות, שאוחזות בחובתן לפצות ולתמוך בכל אלו שנפגעו וסוחבים עימם נזקי גוף ונפש. התמיכה הזו מעוגנת בחוק הנכים, שנקרא גם חוק תגמולים ושיקום, שם מפורטים התנאים להכרה כנפגע פעולות איבה, סוגי הפיצויים והיקפם, ההטבות הנוספות על אותם פיצויים ועוד. במאמר זה נכיר את כל אלו ונפרט על מידע חשוב נוסף שעיקרו יהא תפקידו של עורך דין נפגעי פעולות איבה בתהליך התביעה.

למי עורך דין נפגעי פעולות איבה יכול לסייע?

עו"ד נפגעי פעולות איבה ישמח לסייע לכל מי שעומד בקריטריונים להגשת תביעה בגין נכות נפגעי פעולות איבה. הקריטריונים הללו נוגעים הן למעמדו של התובע בישראל והן לנסיבות שהובילו לנכותו, שעליהן עליו לקבל את ההכרה מהמוסד לביטוח הלאומי:

 • התובע הוא תושב ישראל או תושב חוץ שנפגע בזמן העסקתו אצל מעסיק ישראלי.
 • התובע אינו תושב ישראל ונפגע מחוץ לגבולותיה, אך טרם חלפה שנה מיום הפסקת תושבותו בארץ.
 • התובע הוא בעל אזרחות ישראלית, או חסר אזרחות ישראלית אך נפגע במהלך שהותו החוקית בארץ.
 • הפגיעה בתובע התרחשה בשטח ישראל לרבות אזורי יהודה, שומרון או ברצועת עזה.
 • התובע מתגורר בשטחים ואינו בעל אזרחות ישראלית אך נפגע במהלך שהותו החוקית בשטחי ישראל (למעט שטחי יהדה, שומרון ועזה).

נוסף על אלו, חשוב לדעת כי גם סוג הפגיעה שעבר התובע היא פרמטר חשוב שיש לבחון. מלבד מקרים של פגיעה פיזית בגופו של אדם, גם פגיעות נפשיות, כאשר המוכרת בהן היא תסמונת פוסט טראומטית, עשויות להיות מוכרות כנזקים מפעולות איבה. האירועים שעלולים להוביל לפגיעות אלו מגוונים וכוללים בין היתר ירי רקטות וטילים - אזעקות ונפילות, עדות לפיגוע בזמן אמת וכיוצא באלו. עורך דין נפגעי פעולות איבה יוכל לסייע להבין האם המקרה של התובע מעניק לו את האפשרות להגיש תביעה לביטוח הלאומי ולקבל הכרה כנפגע, וכנגזרת מכך – לקבל זכויות רבות
כנפגע פעולות איבה.

תגמולים בעבור הכרה על נכות נפגעי פעולות איבה

התגמולים שמקבלים נפגעי פעולות איבה ביטוח לאומי מחושבים לפי דרגת הנכות שנקבעה להם בתום הליך התביעה, כאשר זו מוגדרת באחוזים. נפגעי פעולות איבה שהוכרו כנכים בדרגות בין %10-19, יהיו זכאים למענק חד פעמי. הטבלה הבאה מציגה את גובה המענק החד-פעמי עפ"י אחוזי הנכות:

אחוזי הנכות המוכרת

גובה המענק

10%

57,353 ש"ח

11%

73,018 ש"ח

12%

90,490 ש"ח

13%

107,005 ש"ח

14%

123,415 ש"ח

15%

139,399 ש"ח

16%

157,189 ש"ח

17%

174,236 ש"ח

18%

192,132 ש"ח

19%

216,932 ש"ח

 

%20 נכות ומעלה יזכו את הנפגע בגמלה חודשית שחישובה יהא 53.1 ש"ח עבור כל אחוז נכות.
נפגע שנקבעה לו דרגת נכות גבוה ואינו מסוגל בגללה לעבוד למחייתו עשוי להיות מוגדר כ"נכה נצרך" ויהיה זכאי לתוספות על הגמלה החודשית.
כפי שנפרט בהמשך, ישנן הטבות רבות נוספות המגיעות לאדם שהוכר כנפגע פעולות איבה בישראל, כאשר אלו נוגעות לכל תחומי החיים והרווחה שלו בנוגע אליהם.

כיצד להגיש תביעת נפגעי פעולות איבה לביטוח לאומי

התהליך מורכב משני שלבים עיקריים - שלב ההכרה בתובע כנפגע פעולות איבה, ושלב קביעת דרגת הנכות לה הוא זכאי. כעת נפרט על שני השלבים:

 • שלב 1 – הכרה באירוע כפעילות איבה
  במקרים רבים, השלב הראשון של ההכרה באדם כנפגע פעולות איבה מתאפיין בפנייה של הרשויות אל הנפגע מיוזמתן. אלו כמובן מקרים שלא קיים כל ספק על היותו של האירוע פעולת איבה. במקרים אחרים, על הנפגע להוכיח שנזקי הגוף ו/או הנפש שמהם הוא סובל, אכן נגרמו בשל פעולת איבה כפי שזו מוגדרת בחוק התגמולים. את התביעה להכרה כנפגע פעולות איבה חשוב להגיש בסמיכות ככל הניתן לאירוע על מנת לשמור על סיכויים גבוהים להצלחתה. בשלב זה יש למלא את הטפסים הנדרשים בהתאם לאירוע שהתרחש ולצרף את
  המסמכים הרפואיים הנדרשים.
 • שלב 2 - קביעת דרגת נכות בהתאם לנזקים שנגרמו
  בשלב זה, אדם שהוכר כנפגע פעולות איבה יקבל דרגת נכות שתואמת לנזקים שנגרמו לו. לצורך קביעת אחוזי הנכות הוא יעמוד בפני ועדה רפואית מקצועית מטעם הביטוח הלאומי. כדי להבטיח תוצאה מספקת חשוב לבנות תיק רפואי כנדרש הכולל את כלל המסמכים, חוות הדעת והעדויות שיוכיחו מעל לכל ספק את דרגת הנכות לה התובע זכאי. כמובן שרצוי מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין משרד הביטחון שילווה אתכם בזמן הוועדה על מנת להציג את הנזק בצורה הטובה ביותר, מה שעשוי להוביל לקביעת אחוזי נכות גבוהים יותר.

ערעור על החלטת ועדה רפואית נפגעי פעולות איבה

ועדה רפואית נפגעי פעולות איבה היא אומנם השלב האחרון לפני קבלת התגמולים המתאימים, אך כדאי לדעת שמותר ולעיתים רצוי לערער על החלטותיה. במקרים שבהם הוועדה קיבלה החלטה שאינה הולמת את דרגת הנכות לה זכאי הנפגע עפ"י הנתונים האובייקטיביים והמקצועיים, ניתן לערער על ההחלטה, ורצוי מאוד לעשות זאת בעזרתו של עורך דין נפגעי פעולות איבה. עורך הדין המלווה ידע לזהות את הכשלים והפערים שהובילו להחלטה הראשונית של הוועדה, ויפעל כדי לגשר עליהם במטרה לזכות את התובע בהכרה המלאה שמגיעה לו. על החשיבות של ייצוג עורך דין פעולות איבה נרחיב בהמשך.
תפקידו של עורך דין נפגעי פעולות איבה בתהליך
בכל שלב של תהליך הגשת התביעה להכרה כנפגע פעולות איבה, יש ערך מוסף משמעותי לסיועו של עורך דין מיומן:

 • בשלב ההכרה הראשון, עורך דין יוכל לסייע לתובעים במילוי טפסים ואיסוף מסמכים כדי לבנות תיק חזק שיוכיח את מעמדו של התובע כנפגע פעולות איבה. כמו כן, עורך דין יוכל להציג את כל הנזקים שנגרמו כתוצאה מפעולת האיבה, ויעמוד על כך שכלל הנזקים יוכרו, ולא חלקן (מה שקורה במקרים רבים מאוד שרק חלק מהפגימות מוכרות)
 • במקביל, עורך הדין יוכל לסייע לנפגע ומשפחתו בניהול התקשורת הבירוקרטית אל מול הרשויות, וגם מול גורמים רפואיים לצורך חיזוק וביסוס התיק הרפואי לקראת שלב הוועדות הרפואיות.
 • בהמשך, עורך הדין יכין את הנפגע לקראת עמידה מול הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, כך שיגיע אליה עם תיק רפואי מפורט ועם הנימוקים הנכונים כדי למקסם את התוצאות, וכפועל יוצא מהן - את זכויותיו. ליווי זה יכלול גם הנחייה אישית של התובע וגם הפנייה למומחים מקצועיים מובילים בהתאם לנזקים שעל התובע להוכיח. כמובן שעורך הדין ילווה את הנפגע בוועדות הרפואיות עצמן על מנת להציג את בעיותיו של בצורה המקצועית והנכונה ביותר.
  החשיבות של ייעוץ משפטי מצוין ניכרת כשקיימת המודעות להשלכות של תוצאות התביעה על איכות החיים של התובע - סוג הפיצויים והיקפם, מגוון ההטבות ששוות לא מעט כסף (כמו סיוע בפתיחת עסק, שיקום מקצועי, סיוע בלימודים, סיוע ברכישת תרופות וטיפולים ועוד) וכן הלאה. מעבר לאיכות התוצאות שיתקבלו, ישנה משמעות גדולה לליווי המקצועי של עורך דין מיומן, שיכול גם להשרות ביטחון ושקט נפשי בקרב התובע, משאבים שבהחלט נצרכים בתהליך כמו הגשת תביעת נפגעי פעולות איבה.
  לסיכום ניתן לקבוע כי ישנם פרטים רבים שחשוב להכיר ולזכור אם מבקשים להיעזר בתמיכה שמבקשת המדינה לתת לנפגעי פעולות איבה. את כלל הפרטים והמיומנויות הנדרשות כדי לממש אותם בפועל, ניתן לקבל במסגרת ייעוץ משפטי של עו"ד נפגעי פעולות איבה ותיק, הבקיא הן בחוק והן בפסקי דין ותקדימים רלוונטיים.

שאלות ותשובות בנושא זכויות נפגעי פעולות איבה:

שאלה: מתי כדאי להגיש תביעה להכרה כנפגע פעולות איבה?
תשובה: המועד הנכון ביותר להגשת תביעה להכרה כנפגע פעולות איבה הוא בהקדם האפשרי ולאחר שיש בידכם מסמכים רפואיים המעידים על הפגימות שנגרמו לכם כתוצאה מאותה פעולת איבה.

שאלה: הגשתי תביעה להכרה כנפגע פעולות איבה אך רק חלק מהנזקים הוכרו ככאלה שנגרמו מפעולת האיבה. מה אפשר לעשות?
תשובה: במקרה כזה צריך לערער על ההחלטה להכיר רק בחלק מהפגימות. חשוב לזכור שאם פגימה מסוימת לא הוכרה, הוועדות הרפואיות לא ידונו בפגימה זו ולא יתקבל בגינה נכות.

שאלה: כמה כסף נפגע פעולות איבה יקבל אם נותרה לו נכות?
תשובה: התשובה לשאלה זו מתחלקת ל-2: אם הנכות שנקבעה לנפגע פעולות איבה היא בין 10%-19%, הפיצוי יהיה בהתאם לטבלה שלעיל. אם הנכות שנקבעה לנפגע פעולות איבה היא 20% ומעלה, התשלום יהיה 53.1 ₪ על כל אחוז נכות שנקבע.

שאלה: איך אפשר לדעת את ההטבות שנפגע פעולות איבה זכאי להן:
תשובה: באתר המוסד לביטוח לאומי ובאתר משרד הביטחון ישנן רשימה של כל ההטבות הנפגעי פעולות איבה זכאים להן, ומדובר על הטבות רבות ששוות הרבה מאוד כסף. צריך לדעת לנצל את ההטבות, היות וחלק מההטבות ניתנו אוטומטית אך חלקן הגדול לא, ויש צורך לבקש לממש אותן.

שאלה: מדוע צריך עורך דין לתביעת נפגעי פעולות איבה?
תשובה: עורך דין להגשת תביעה נפגעי פעולות איבה יכול לסייע רבות בניהול ההליך ולהגדיל משמעותית את התוצאה בסוף התהליך. החל מהפנייה למומחים רפואיים לצורך חיזוק התיק הרפואי, וכן בייצוג בוועדות רפואיות על מנת לשמור על אינטרס הלקוח ודאגה לקביעת מקסימום נכות, וישנן דרכים נוספות שעורך דין יכול לסייע. מה שצוין כאן זה רק "קצה המזלג".

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן