תנאי זכאות לפיצוי נפגעי פוליו

מאת:

נפגע פוליו יחשב למי שהנו תושב ישראל, והוא עומד באחד מהתנאים הבאים:

  1. חלה במחלת שיתוק ילדים בארץ
  2. חלה במחלה לפני קום המדינה, בגבולות המדינה בהתאם להסכמי שביתת נשק שנחתמו בשנת 1949.
  3. חלה מחוץ לישראל, ובתנאי שעבר ניתוח בישראל עד לתאריך 1.1.1970.

נפגע פוליו אשר מעוניין לקבל פיצוי חד פעמי וכן קצבה חודשית או מענק, צריך למלא טופס תביעה לפיצוי נפגעי פוליו, אליו יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על המחלה שבה חלה בארץ או בחו"ל, ובמידה שחלה בחו"ל, על הנפגע לצרף מסמכים המעידים שעבר ניתוח בישראל עד 1.1.1970.

זכאות לפיצוי חד פעמי

פיצוי חד פעמי ישולם לנפגע פוליו בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית או המוגבלות בניידות שנקבעו לו לצמיתות. נפגע שנקבעו לו עד 74% נכות רפואית או מוגבלות בניידות, יהא זכאי לפיצוי חד פעמי בסך של 50,000 ₪ ; נפגע שנקבעו לו בין 75% ועד 94% – יהא זכאי לפיצוי חד פעמי בסך של 100,000 ₪ ; נפגע שנקבעו לו 95% ומעלה אחוזי נכות או מוגבלות בניידות, יהא זכאי לפיצוי חד פעמי סך של 120,000 ₪.

זכאות לקצבה חודשית

נפגע פוליו שנקבעו לו 100% נכות רפואית או מוגבלות בניידות יהא זכאי לקצבה מלאה, אשר עומדת כיום על סך של 4,414 ₪ (החל מיום 1.1.13).

נפגע פוליו שנקבעו לו אחוזי נכות או מוגבלות בניידות הנמוכים מ-100%, יהא זכאי לקצבה באופן יחסי לאחוזי הנכות.

מענק חד פעמי

נפגע פוליו שנקבעו לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות הנמוכים מ-20%, יהא זכאי למענק חד פעמי במקום קצבה חודשית, אשר שיעורו מחושב לפי סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת לו אילו היה זכאי לקצבה, כפול 70.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן