נפגעי פוליו

בחודש מרץ 2007 התקבל בכנסת החוק לפיצוי נפגעי פוליו, שמטרתו לפצות את נפגעי מחלת הפוליו הסובלים מנכות. החוק דומה במהותו ובאופיו לחוק לפיצוי נפגעי גזזת ומבוסס עליו.

בטיפול בתביעות נפגעי הפוליו נתבסס על הניסיון הרב שרכש משרדנו בטיפול ובייצוג בועדות הביטוח הלאומי (ראו גם סקירת וועדות רפואיות), לרבות בייצוג נפגעי גזזת, נפגעי עבודה, נכות כללית וכיו"ב, ונסייע בהתמודדות עם הבעיות והקשיים המשפטיים שמערים החוק החדש, בייצוג בועדות השונות ובהכנה לקראתן.

מהי מחלת הפוליו?

שיתוק ילדים (Poliomyelitis) היא מחלה זיהומית נגיפית של מערכת העצבים אשר נגרמת על ידי הנגיף פוליו, ומכאן שמה. המחלה מופיעה במגיפות ופוגעת באנשים שלא חוסנו בילדותם. בדרך כלל גורם הנגיף לתסמינים קלים והמחלה חולפת מאליה, אולם במקרים חמורים המחלה גורמת לשיתוק ואף למוות הנגרם כתוצאה משיתוק של שרירי הנשימה.

מחלת הפוליו פגעה בילדים רבים במהלך שנות החמישים והשישים. הנגיף גרם להיווצרות חום, כאבי ראש, כאבי גרון והקאות, אולם בעת התדרדרות במצב הרפואי החלו הילדים שחלו במחלה לסבול מכאבים בצוואר, בידיים וברגליים, וגרמו אצל חלק מהנפגעים לפגיעה בעצבי גזע המוח.

החיסון בשם "הזן המומת" נגד המחלה החל בשנת 1957 וגרם להתפרצות גדולה של המחלה כתוצאה מחוסר יעילות של החיסונים, ורק בשנת 1961 החלו להשתמש בחיסון מהזן המוחלש שהיה יעיל יותר.

החוק לפיצוי נפגעי פוליו, תשס"ז-2007

לאחר מאבקים רבים במשך שנים רבות אישרה הכנסת ביום 19.3.2007 את הצעת החוק לפיצוי נפגעי פוליו. מטרתו של החוק הנו לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים (החל מ-14.5.1948), לרבות החמרה מאוחרת של המחלה, ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם.

מיהו "נפגע פוליו"?

נפגע פוליו מוגדר בחוק כתושב ישראל שלקה בישראל במחלת שיתוק ילדים ושרופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי קבעו כי נגרמה לו נכות רפואית או אחוזי מוגבלות בניידות עקב אותה מחלה. מי שחלה במחלה בחו"ל והגיע לישראל לאחר שנפגע אינו זכאי לפיצוי על פי חוק זה, אלא אם חלה החמרה במצב מחלתו לאחר הגעתו לארץ, לרבות תסמונת הפוסט פוליו (PPS), שהנה מחלה הפוגעת בחולים שלקו בעבר במחלת הפוליו, והיא מאופיינת בהחלשה נוספת של השרירים שנפגעו קודם לכן על ידי נגיף הפוליו.

איזה פיצוי מעניק החוק לנפגעי פוליו?

החוק מעניק פיצוי לנפגעי פוליו הן בתשלום חד פעמי והן בקצבה חודשית, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנפגעי הפוליו:

פיצוי חד פעמי:

נפגע פוליו שעקב מחלתו נקבעה לו נכות יציבה (לצמיתות), תשלם לו המדינה פיצוי חד פעמי כדלקמן:

(1) סכום של 50,000 ₪ - אם אחוזי הנכות נמוכים מ-75%.
(2) סכום של 100,000 ₪ - אם אחוזי הנכות הם בין 75% ל-94%.
(3) סכום של 120,000 ₪ - אם אחוזי הנכות הם 95% ומעלה.

בהסכם בין שר האוצר לבין נציגי הנכים, נקבע שהפיצוי החד-פעמי ישולם בשני תשלומים, כאשר המחצית הראשונה תשולם עם אישור הקצבה והמחצית השניה תשולם בתום 12 חודשים מיום תשלום המחצית הראשונה, ובכל מקרה לאחר תאריך 01/01/2009.

קצבה חודשית ומענק במקום קצבה:

בנוסף לסכומים המתקבלים באופן חד פעמי, יהיה זכאי נפגע פוליו לקצבה חודשית, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו, לפי הפירוט שלהלן:

(1) נפגע פוליו שעקב מחלתו נקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של 100%, זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה ל-50% מהשכר הממוצע במשק (השכר הממוצע במשק נכון לתאריך 01.01.2008 הנו 7,663 ₪), דהיינו לסך של 3,831.5 ₪- סכום קצבה מלאה.

(2) נפגע פוליו שעקב מחלתו נקבעו לו אחוזי נכות הנמוכים מ-100% והעולים על 20%, זכאי לקצבה חודשית בסכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה ( 3,831.5 ₪) שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לו לבין 100%.

לדוגמה: נפגע פוליו בעל נכות צמיתה בשיעור 50% יקבל קצבה חודשית בסך של 1,915.75 ₪, שהנם 50% מ-3,831.5 ₪.
באותו אופן, נפגע פוליו בעל נכות צמיתה בשיעור 75% יקבל קצבה חודשית בסך של 2,873 ₪ שהנם 75% מ-3,831.5 ₪.

(3) נפגע פוליו שנקבעו לו אחוזי נכות נמוכים מ-20%, יקבל מענק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הבסיסי ב-70. "הסכום הבסיסי" הנו הסכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע פוליו לבין 100%.

לדוגמה: נפגע פוליו בעל נכות צמיתה בשיעור 15% יקבל מענק בסך של 40,230 ₪ (70 X 15% X 3,831.5 ₪).

באותו אופן, נפגע פוליו בעל נכות צמיתה בשיעור 10% יקבל מענק בסך של 2,682 ₪
(70 X 10% X 3,831.5 ₪).

החמרת מצב

נפגע פוליו שנקבעה לו נכות רשאי להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לבדיקה מחדש בשל החמרה במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו בה חלה, וזאת במידה וחלפו שישה חודשים או יותר מהמועד שבו נקבעו לאחרונה אחוזי נכותו. במידה ועלו אחוזי הנכות שנקבעו לו ב-10% או יותר, תגדל הקצבה החודשית או ישולם לנפגע מענק משלים בהתאם לאחוזי הנכות החדשים שנקבעו לו.

למי מגישים את התביעה ובאיזה אופן?

תביעה לפיצוי לפי החוק לפיצוי נפגעי פוליו תוגש למוסד לביטוח לאומי על גבי טופס תביעה לפיצוי נפגעי פוליו, לאחד מארבעת הסניפים המטפלים בתביעות על פי הפירוט הבא:

1. סניף רמת גן יטפל בסניפים הבאים: רמת גן, נתניה, בני ברק, תל אביב, יפו, בת- ים, פתח תקווה, כפר סבא, הרצליה, רמלה ובית שמש.

2. סניף חדרה יטפל בסניפים הבאים: חדרה, עפולה, מגדל העמק, טבריה, צפת, קריית שמונה, מרר, נצרת, נצרת עלית, שפרעם, כרמיאל, קריות, חיפה, עכו ונהריה.

3. סניף ירושלים יטפל בסניפים הבאים: ירושלים, רחובות, קריית גת, קריית מלאכי, ראשון לציון וחולון.

4. סניף באר שבע יטפל בסניפים הבאים: באר שבע, אשקלון, אשדוד, שדרות, דימונה ואילת.

ניתן להגיש את התביעה גם בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך, והוא יעביר את התביעה לסניף המטפל.

במידה ונפגע פוליו לא נבדק בעבר לשם קבלת נכות כללית, גמלת ניידות או קצבה לשירותים מיוחדים, עליו לצרף לתביעה מסמכים רפואיים על מנת לקבוע לו אחוזי נכות.

רופא מוסמך ידון בתביעה של אדם להכיר בו כנפגע פוליו והוא יקבע אם התובע לקה במחלת הפוליו, אם התובע לקה בישראל במחלת הפוליו וכן יקבע את אחוזי הנכות של התובע הנובעים ממחלת הפוליו שבה לקה. כמו כן יקבע הרופא אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התובע כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה ואת אחוזי הנכות של התובע בעקבות השינוי.

במידה ונקבעו לתובע בשל מחלת הפוליו בה לקה, אחוזי נכות או אחוזי מוגבלות בניידות עובר להגשת התביעה, רשאי רופא מוסמך לקבוע את אחוזי הנכות של אותו אדם לפי חוק זה מבלי לבדוק אותו.

בנוסף, במידה ונקבעו לתובע אחוזי מוגבלות בניידות בשל מחלת הפוליו שבה לקה, רשאי הוא לבחור אם התשלומים שישולמו לו לפי חוק זה יחושבו לפי אחוזי המוגבלות בניידות או לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי רופא מוסמך הדן בתביעה להכרה בו כנפגע פוליו על פי החוק לפיצוי נפגעי פוליו.

השתתפות המדינה במימון שירותי בריאות לנפגעי פוליו

מלבד הפיצוי הכספי, תשתתף המדינה במימון טיפולים רפואיים, אביזרים רפואיים ומכשור רפואי הנדרשים לנפגע פוליו עקב מחלת הפוליו ואינם נכללים במסגרת סל שירותי הבריאות.

פטור מתשלום מס הכנסה

החוק לפיצוי נפגעי פוליו קובע כי התשלומים על פי הוראות חוק זה אינם נחשבים להכנסה לצרכי מס הכנסה או לעניין גמלאות הביטוח הלאומי.

עוד החוק קובע, כי תשלומים המשולמים על פי הוראות חוק זה אינם ניתנים להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, למעט לצורך תשלום מזונות.

מניעת כפל תשלומים

אדם שהגיש תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן-1989, בשל העילות המנויות בחוק זה. במידה ונקבע כי אותו אדם זכאי לפיצוי מכח חוק זה, זכאית המדינה לנכות מתשלומים אלה כל תשלום אחר ששילמה לו מכח פקודת הנזיקין וחוק ביטוח נפגעי חיסון.

ערעור

הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך בכך שקבע לו אחוזי נכות רפואית שאינם מזכים בגמלה לפי פרק זה, רשאי לערור עליה בפני ועדה רפואית לעררים.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן