היוון קצבת נכות מעבודה

מאת:

05.08.2012

סעיף 113 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995, (להלן החוק) קובע כך:

"(א) נכה עבודה שדרגת נכותו אינה פחותה מ- 20%, ולדעת המוסד יש לו הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו או סיכוי מבוסס להכנסה כאמור, רשאי המוסד, בהסכמת נכה העבודה, לשלם לו מענק במקום קצבה; המענק יהיה בסכום המתקבל מהיוון אותו נכה עבודה, בהתאם להוראות שהשר קבע".

בפסק דין בל (ירושלים) 20457-06-11 אורי יוסף נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם ביום 23.07.2012 בנבו) נקבע כי על פי סעיף 320(ג)(1) לחוק לא יינתנו לאדם יותר מקצבה אחת לפי חוק זה, בעד פרק זמן אחד. סעיף קטן (3) קובע כי אם היה אדם זכאי, ללא הוראות סעיף זה ליותר מגמלה אחת, הברירה בידו לקבל אחת מהן.

  משני הסעיפים דלעיל עולה, כי היוון קצבת הנכות מעבודה, או חלק ממנה, משמעה כי המענק המשולם בא במקום תשלום הקצבה או חלק ממנה, וכאשר באים לבחון את הזכאות לשתי קצבאות המשולמות מכח החוק, בפרק זמן אחד, יש להביא בחשבון את החלק שהוון.

   משמעות הדבר, שככל שיזדקק התובע לגמלה נוספת בעתיד (עד לקצבת זקנה), כדוגמת הבטחת הכנסה, לא יוכל לקבלה בעתיד, כיוון שיהיה בכך למעשה כפל קצבאות. כיוון שמדובר בנכה שלא יוכל להגדיל את הכנסתו בעתיד – על הביטוח הלאומי לשקול, במסגרת שיקולי ההיוון – את החלטתו בכובד ראש, ובאחריות רבה לעתידו של המבוטח.

    תביעת קצבת נכות

    היוון הקצבה יש לבקש באמצעות טופס "תביעה למענק במקום קצבה לנפגע עבודה (בל/271). לטופס התביעה יש לצרף תלושי שכר עדכניים.

      יתכן והמבוטח יידרש להמציא הסבר כתוב על התוכנית לשימוש בכספי ההיוון, אישורים רפואיים על מצבו הרפואי, אישורים על מקום העבודה, מסמכים על מקורות כספיים נוספים למימוש התוכנית וכו'.

       קיים סיכון, שבמסגרת התביעה להיוון יבדוק המוסד לביטוח לאומי את המבוטח, הן מבחינה רפואית, והן לבחינת תקנה 15.

        קיימים גם סיכונים עתידיים, הנוגעים להחמרת מצב – כך יכול להיווצר מצב בו במידה ותהיה החמרת מצב, הוא לא יהיה זכאי כלל לתבוע, או זכאי באופן חלקי, על החלק היחסי של הקצבה שנותר.

        דוד סער, עו"ד

        לקריאה נוספת: ביטוח לאומי נכות כללית

         מה הסיכוי של התביעה שלי?
         השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

          ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

          דילוג לתוכן