גימלת נכה נזקק – אימתי?

מאת:

המדובר בגימלה המשתלמת על ידי הביטוח הלאומי לנפגעי עבודה. תקנה 18 א' לתקנות הביטוח הלאומי. (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ), קובעת כי במקרה שנפגע אדם ונקבעה לו נכות לזמן מוגבל או נכות זמנית ועקב כך אינו משתכר ואין סיכוי סביר שיוכל להשתלב בעבודה כלשהי, במקרה כזה יוכל לפנות לביטוח הלאומי להכרה בו כ"נכה נזקק". המוסד לביטוח הלאומי ידון בבקשה, בועדה המורכבת מפקיד שיקום, רופא מוסמך ועובד המוסד שנקבע לכך. סמכות ועדה זו לקבוע למבקש דרגת נכות זמנית של 100%, גם אם נכותו האובייקטיבית אינה ממלאת תנאי זה על פי התקנות. דרגה זו תהיה לכל היותר ל-ארבע חודשים, ותזכה את הנפגע בקיצבה מלאה של 75% משכרו המבוטח למשך תקופה זו. בתום ארבעת החודשים, רשאי הנפגע להגיש בקשה בשנית להכרה בו כ"נכה נזקק" ורשאי המוסד לביטוח לאומי לאשר לו ארכה נוספת לקבלת זכות זו. מטרת תקנה זו הינה לאפשר לנפגעי עבודה אשר מחד נפגעו באופן קשה אך פגיעתם אינה מקנה להם אחוזי נכות גבוהים על פי התקנות, ומאידך גיסא פגיעה זו אינה מאפשרת להם לחזור לעבודה ו/או להשתלב בעבודה אחרת תמורת שכר . זהו פתרון טוב אך זמני למצבי ביניים, לבלתי יקלע הנפגע למצב של היעדר יכולת קיומית עקב פגיעתו וכמו בכל פעם, כשבא האזרח לדרוש את זכויותיו מגורם ממשלתי כזה או אחר במיוחד גוף כמו הביטוח הלאומי שהינו עתיר חוקים ותקנות, רצוי מאד שהדבר ייעשה לאחר התייעצות ו/או ליווי של עורך דין העוסק בתחום.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן