כיצד יחושב השכר לצורך גימלת נכות מעבודה

מאת:

בהתאם לסעיף 97 לחוק הביטוח הלאומי, בחישוב גמלת דמי פגיעה יש לקחת בחשבון 3/4 משכר עבודתו הרגיל של המבוטח ולא יותר מהסכום המקסימלי הקבוע בחוק. בהתאם לחוק, על מנת להגיע לשכר העבודה הרגיל ליום, יש לחלק את הכנסת המבוטח ברבע השנה שטרם הפגיעה ב- 90 יום.

בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי, "שכר נוסף" פירושו שכר שמשולם לעובד בנוסף לשכרו הרגיל, בין היתר, בונוסים, דמי הבראה, פרמיות וכו'. 

בפסק הדין שלפנינו (ב"ל 1392-05-17), המדובר במבוטח שנפגע בעבודה ביום 20.8.12 למני', כאשר שכרו בארבעת החודשים שלפני הפגיעה (מאי-אוגוסט) היה כ- 18,000 ₪, למעט חודש אוגוסט שבו השתכר סך של 36,000 ₪ בשל בונוס מיוחד שקיבל בסך של 18,000 ₪. 

כאשר ביקש המוסד לביטוח לאומי לחשב את גמלתו של המבוטח, התעלם הוא משכר אוגוסט הנ"ל וביצע את החישוב לפני החודשים מאי עד יולי בלבד. לטענת המבוטח בכתב תביעתו, על ביטוח לאומי, היה  לחשב את הגמלה גם בהתאם למשכורת חודש אוגוסט 2012, ולקחת בחשבון גם את הבונוס ששולם באותו חודש מבלי לבצע פריסה שלו. 

בבסיס טענתו של המבוטח, נמצאים סעיפים 170-171 לחוק הביטוח הלאומי העוסקים בפריסה בעניין דמי אבטלה ודמי ביטוח, ואינם רלבנטיים לדידו, לעניין גמלת פגיעה בעבודה. 

ביטוח לאומי טען מנגד, כי הבסיס לחישוב הגמלה הוא הרבעון שקדם לחודש הפגיעה, כלומר אם חודש הפגיעה הוא 8/2012, אזי החישוב יתבסס על שלושת החודשים שקדמו לחודש זה (5-7/2012) בלבד. כמו כן, לעניין הבונוס המיוחד בחודש אוגוסט, טען המל"ל, כי היות ומדובר ב"תשלום נוסף", כהגדרתו בחוק, הרי שחייב הוא בפריסה שנתית. 

בית הדין דחה את תביעת המבוטח, תוך שנסמך הוא על הלכת אילנה לייטנר, שם דן ביה"ד בעניין חישוב דמי לידה ושם נקבע כי חישוב ההכנסה, יילמד מהדרך שבה מחשבים חבות בדמי ביטוח, קרי סעיפים 170-171 הנ"ל. ביה"ד קבע, כי גם במקרה שלפנינו, יש להתחשב בסעיפים הנ"ל, ולחלק את הבונוס שקיבל המבוטח בחודש אוגוסט על פני 12 חודשי השנה. 

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות וכן בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי ומס הכנסה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.   

 

                                                                                                                       דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן