זכויות רפואיות לתושב חוזר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, קובע כי תושב ישראל המתגורר בחו"ל באופן זמני, חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות גם בתקופת שהותו בחו"ל. תושב ישראל ששהה בחו"ל שנתיים או יותר, לאחר 1.3.2001, ולא שילם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי כמתחייב ממנו, או שחל פיגור בתשלומים למעלה משנה, לא יהיה זכאי לקבלת שירותי בריאות לפי חוק זה.

על מנת שתושב חוזר יהיה זכאי מחדש לשירותים הרפואיים, עליו לחכות תקופת המתנה בת חודש על כל שנת היעדרות מהארץ שלאחר 1.11.2008, ותקופת המתנה בת חודשיים על כל שנת היעדרות שלפני 1.11.2008.

"שנת היעדרות" מוגדרת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כתקופה של 12 חודשים רצופים במהלכם התגורר אדם 182 ימים מחוץ לישראל.

תקופת המתנה בת חודש תיחשב שהייה בארץ של 25 ימים רצופים לפחות בחודש.

החל מיום 1.11.2008 תקופת ההמתנה הינה בת חודשיים, ומקסימום 6 חודשים.

תושב חוזר שנמצא בתקופת המתנה לפני 1.11.2008, יתרת תקופת ההמתנה שיצטרך להמתין לאחר 1.11.2008 תהיה מקסימום 6 חודשים.

יש לשים לב, כי תשלום החוב בעד דמי ביטוח בריאות אינו פוטר את התושב החוזר מתקופת ההמתנה, ולכן חשוב מאוד להקפיד לשלם את דמי הביטוח כסדרם, על מנת להיות זכאים לקבלת שירותים רפואיים בארץ.

יובהר כי מי שהתגורר בחו"ל וחדל להיות תושב ישראל ולאחר מכן חזר להתגורר בארץ והוכר שוב כתושב ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי, יצטרך גם הוא לחכות תקופת המתנה בת חודש על כל שנה שגר בחו"ל לאחר 1.11.2008, ותקופת המתנה בת חודשיים על כל שנה שגר בחו"ל לפני 1.11.2008, על מנת שיהא זכאי לקבלת שירותים רפואיים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

תושב חוזר שחייב בתקופת המתנה והוכר כתושב ישראל, רשאי לפדות את תקופת ההמתנה על ידי תשלום מיוחד העומד כיום על סך של 9,990 ₪, נכון לינואר 2012. הפדיון יכול להיעשות באמצעות תשלום אחד או עד 6 תשלומים לכל היותר, ועם סיום התשלום או התשלומים, יהא זכאי לקבל את השירותים הרפואיים בארץ.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור