האם חלה חובה על ועדות ערר רפואיות להתייחס למסמכים רפואיים חיצוניים ולהחלטות אחרות בעניינו של המבוטח?

מאת:

לא פעם נתקלים אנו במשרדנו בלקוחות אשר ועדות ערר רפואיות, כגון קרנות פנסיה למיניהן וועדות ערר של הביטוח הלאומי וועדות משרד הבטחון, נתנו החלטותיהן וחרצו את גורל ערעורם בנימוקים כאלו ואחרים, וזאת תוך התעלמות מוחלטת ממסמכים רפואיים חיצוניים לרבות חוות דעת רפואיות וקביעות של ועדות אחרות. בעניין זה אמר ביה"ד הארצי את דברו כדבעי.

במה דברים אמורים?

בתאריך 22.01.2009 ניתן פסק דין על ידי בית הדין הארצי לעבודה בערעורו של אברהם פירו נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ, בו הוחזר עניינו של המערער לועדת הערר, ונקבע כי ועדת הערר חייבת לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים, לרבות חוות דעת שהמערער המציא וכן חלה עליה החובה להתייחס להחלטות המוסד לביטוח לאומי.

באותו מקרה הוגש ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, אשר קיבל את החלטת הועדה הרפואית לעררים של קרן מקפת שלא להכיר במערער כנכה, וזאת לאחר שהקרן הכירה בו ככזה במשך כ-4 שנים!

לטענת המערער, ועדת העררים לא התייחסה לקביעת הביטוח הלאומי, לפיה המערער נמצא באי כושר מלא לתקופה של שנה לאחר תום הכרת הקרן במערער כנכה, וכן לא נימקה מדוע בחרה שלא לאמץ את חוות הדעת שהגיש המערער. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי החלטות הביטוח הלאומי אינן מחייבות את ועדת הערר, אולם היה עליה לנמק מדוע אינה מאמצת את קביעות הביטוח הלאומי ואת חוות הדעת שהגיש המערער. בית הדין הארצי ציין, כי הלכה פסוקה היא כי "הועדות הרפואיות הפועלות מכוח תקנוני קרנות הפנסיה הינן גופים מעין שיפוטיים והיקף הביקורת השיפוטית שמפעיל בית הדין לעבודה עת הוא בוחן את פועלן הוא מצומצם יחסית ונוגע, בעיקרו של דבר, לעילת החריגה מסמכות ופגיעה בעיקרי הצדק הטבעי".

באותו פסק דין בחן בית הדין הארצי האם נפלו פגמים מהותיים בהחלטת ועדת הערר, והגיע למסקנה שאכן נפלו פגמים מהותיים הפוגעים בעיקרי הצדק הטבעי, בין היתר, חוסר התייחסותה של הועדה לקביעותיו של הביטוח הלאומי. לאור זאת פסק בית הדין הארצי, כי עניינו של המערער יובא לדיון נוסף בפני הועדה אשר תעיין בכל המסמכים הרלוונטיים, לרבות חוות דעת וקביעות הביטוח הלאומי כאמור לעיל, ורק לאחר מכן תקבע את שיעור נכותו בכל הנוגע לזכויותיו בקרן.

המסקנה: יש לשים לב כי בפרוטוקול ועדות הערר של קרנות הפנסיה קיימת התייחסות מפורשת לכל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים אשר עמדו בפני הועדה, לרבות חוות דעת והחלטות של ועדות רפואיות חיצוניות!

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור