הגשת תביעה לנכות כללית – עורך דין נכות כללית

תביעת נכות מוגשת על ידי אנשים חולים אשר סובלים מבעיות רפואיות ואשר אינם מסוגלים לעבוד או יכולים לעבוד באופן חלקי בלבד. רבים אינם יודעים מה זכויותיהם ובאלו קריטריונים עליהם לעמוד, בעיקר כשהמדובר בגובה ההכנסה המותרת להם להשתכר, מבלי שהדבר יפגע בזכאותם לקצבה.

קצבת נכות כללית יכולה לעשות הבדל משמעותי בחיי היומיום של אנשים בעלי נכות המתקשים להשתלב בעולם העבודה. כתושבי ישראל המבוטחים בביטוח הלאומי, מגיע לכם במקרים כאלו לתבוע מהביטוח קצבת נכות, ולצידה הטבות נוספות, שיקלו עליכם. את התביעה מומלץ שיגיש וילווה עורך דין לענייני ביטוח לאומי שיבטיח אחוזי הצלחה משמעותיים יותר.

מהי קצבת נכות כללית וכיצד היא מחושבת?

קצבת נכות כללית היא קצבה מטעם הביטוח הלאומי לאדם שעקב נכותו לא מסוגל לעבוד ולהשתכר באופן מלא. הדבר נכון הן לאנשים שמצבם מקשה עליהם להשתלב בשוק העבודה והן לעקרות בית שמצבם מונע מהן להמשיך ולבצע את עבודתן במשק הבית. זוהי קצבה חודשית שניתן לקבל בתנאים מסוימים (שעליהם נרחיב מיד), ובהיקף קבוע עפ"י דרגות הנכות המוכרות בחוק (הנתונים נכונים לשנת 2024):

 • דרגת נכות בין %75 ל- %100 מזכה בקצבה חודשית מלאה של 4,291 ש"ח.
 • דרגת נכות של %74 מזכה בקצבה חודשית חלקית של 2,925 ש"ח.
 • דרגת נכות של %65 מזכה בקצבה חודשית חלקית של 2,636 ש"ח.
 • דרגת נכות של %60 מזכה בקצבה חודשית חלקית של 2,476 ש"ח.

נכים שיש להם תלויים (בני זוג המשתכרים פחות מ-7,146 ש"ח בחוק או ילדים מתחת לגיל 18) יקבלו תוספות בהתאם. את קצבת הנכות יקבל הנכה מגיל 18, או מתאריך כניסת הזכאות לתוקף ועד גיל הפרישה.

מי זכאי לקבל קצבת נכות כללית?

הזכאות לקצבת נכות כללית נקבעת עפ"י 3 קריטריונים:

 1. נכה התובע קבלת קצבת נכות חייב להיות תושב ישראל ובטווח הגילאים 18- גיל הפרישה.
 2. הכנסתו של התובע קצבה צריכה להיות נמוכה מ-%60 מהשכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2024, 60% מהשכר הממוצע במשק עומד על סך של 7,522 ש"ח).
 3. נקבעה לנכה נכות רפואית מינימלית של %60 נכות, או של %40 נכות אם מדובר על מספר ליקויים רפואיים שאחד מהם עומד על %25 נכות רפואית לפחות. עקרת בית תהיה זכאית אם דרגת הנכות שלה תיקבע לפחות על %
 4. הנכה שאינו מסוגל לעבוד כבעבר בשל מצבו הרפואי ויכולתו להשתכר פחתה ב-%50 לפחות, כך שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות של %60 מינימום. עורך דין תביעת נכות כללית יוכל לשפר משמעותית את סיכויי התביעה וההצלחה, וזאת בעזרת ליווי מקצועי וצמוד לתביעה.

חשוב לזכור שהתנאים האלו אינם מבטיחים קבלת קצבה, אלא מאפשרים לקיים את תהליך התביעה בחוק. במהלך התביעה ייתכן שזו תדחה מסיבות שונות עליהן נרחיב בהמשך.

אילו עוד זכויות מגיעות למקבלי קצבת נכות כללית?

ישנן זכאויות נוספות שניתן לקבל במעמד של נכה, כתלות בדרגת הנכות והצורך. אלו כוללים למשל הנחות בתשלום מיסי ארנונה, תשלומי תחבורה ומים, סיוע במימון שכר דירה או רכישת דירה מחברה ציבורית, פטור ממס הכנסה, פטור מתשלום דמי ביטוח בהיעדר הכנסה נוספת וכן האפשרות לתביעת שירותים מיוחדים.

כך ייצוג עורך דין לתביעת נכות כללית יסייע לכם בשלבי התהליך:

בתביעה לקבלת קצבת נכות כללית ישנם מספר שלבים מרכזיים שבהם ליווי של עורך דין קצבת נכות כללית עשוי להיות הגורם המכריע שיבטיח את הצלחת התהליך. כעת נציג את אותם השלבים ואת המשמעות של נוכחות עורך הדין בכל אחד מהם.

איסוף מסמכים רפואיים והוכחת הקשר הסיבתי

בטרם הגשת התביעה, יש לאסוף כל כלל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים למצבו הרפואי של התובע. אומנם, ההוכחה לפגיעה במצב הרפואי אינה מספיקה. כדי שתביעתכם לקבלת קצבת נכות תאושר, יהיה עליכם, בין היתר, להוכיח שישנו קשר סיבתי ברור בין המצב הרפואי לבין הירידה בכושרכם לעבוד ולהשתכר (או לתפקד במסגרת מטלות משק הבית). הוכחה זו תוביל את המוסד לביטוח הלאומי לקבוע את דרגת הנכות של התובע, שתקבע לבסוף את גודל הקצבה שיקבל. כלומר, יש משמעות ליכולת של התובע להוכיח שאינו מסוגל לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע שונה, וכאן עורך דין קצבת נכות כללית יוכל לדייק ולהכווין את המסמכים שיש לצרף, הרופאים שכדאי לקבל מהם חוות דעת וכדומה.

הגשת תביעת נכות כללית לביטוח לאומי

את התביעה על כל מסמכיה צריך התובע להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו, וזה יבחן את בקשתו במשך 90 הימים מההגשה. את התביעה יכול עורך דין לענייני ביטוח לאומי להכין כך שהטיעונים בה יהיו מדויקים ומספקים, מה שיגדיל את הסיכוי לקבלת הקצבה. כפי שהזכרנו, עמידה בתנאי הזכאות היבשים אינה מבטיחה קבלת קצבה - מילוי חסר או לא מתאים של טופס או החסרה של פרטים עלולות להיות טעויות קריטיות, כאלו אשר עורך דין לענייני ביטוח לאומי ימנע מכם לעשות.

ייצוג בוועדה רפואית

בשלב הבא של התביעה יהיה על התובע לעמוד בפני ועדה רפואית שנקבעה בהתאם לתלונותיו ופגימותיו. אם לתובע מספר בעיות במספר תחומים, המוסד לביטוח לאומי יזמן אותו למספר ועדות, כל אחת ותחום המומחיות שלה. הוועדות מורכבות ממומחים הרלוונטיים בתחום התמחותם למצבו הרפואי של התובע כפי שמפורט בתביעה וכפי שעולה מהמסמכים הרפואיים שמצורפים לתביעה. ועדה רפואית עשויה להוות מעמד מלחיץ שתתקשו לבטא בו את המצוקה שלכם בבהירות. שימו לב לאחוזים הנדרשים לקבלת קצבה המופיעים בתחילת המאמר - לא מדובר על אחוזי נכות נמוכים ולעיתים קשה לשכנע את הוועדה הרפואית בצורך בהם. עורך דין לענייני ביטוח לאומי שילווה אתכם במעמד הוועדה יציג את המקרה שלכם באופן מקצועי כך שלחברי הוועדה לא יהיה ספק בנוגע לזכאותכם.

הגשת ערר על תביעה לנכות כללית שנדחתה

ישנם מקרים שבהם התביעה לנכות כללית נדחית ע"י המוסד לביטוח לאומי מסיבות שונות. על החלטות כאלו ניתן להגיש ערר, כאשר בכוחן של ועדות ערר לשנות את ההחלטה בעניין דרגת הנכות שנקבעה לתובע. הערר מוכרח להיות מוגש בטווח 60 ימים מיום קבלת ההחלטה הראשונית. נוסף על כך, תובע שמצבו החמיר יכול לתבוע בשנית כדי לקבל דרגת נכות גבוהה יותר. כדי לאפשר לכם להגיע לתוצאות מספקות יותר מאשר בניסיון הראשון, כדאי שיעמוד לצידכם עורך דין הגדלת אחוזי נכות שיוכל להצביע על הפער שגרם לדחייה בתביעה הראשונה.

הגשת ערעור על תביעה לנכות כללית שנדחתה

ישנן שתי מילים שנוגעות לערעורים. האחת, ערר – היא אפשרות שפורטה לעיל. השנייה, ערעור – היא אפשרות להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה על החלטת ועדת ערר בעניינים משפטיים בלבד. שימו לב, לאחר שקיבלתם החלטה ראשונה בתביעתכם, ניתן להגיש ערר על מנת לנסות לשנות את ההחלטה. אם הערר לא צלח, ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. מדובר פה למעשה בערעור שני, אך הוא נעשה רק לגבי עניינים משפטיים ואין לטעון בו טענות רפואיות.

אז מהם למעשה "עניינים משפטיים" שאפשר להגיש עליהם ערעור לבית הדין האזורי לעבודה?

עניינים משפטיים יכולים להיות אי התייחסות של הוועדה לחוות דעת רפואיות שהוגשו להן, או אי התייחסות לבדיקות מסוימות המקנות אחוזי נכות מסוימים עפ"י התקנות, וישנן עוד מקרים רבים שנחשבים "עניינים משפטיים" שעליהם אפשר להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.

ומהם "עניינים רפואיים" שעליהם אי אפשר להגיש ערעור?

לא ניתן להגיש ערעור רק משום שלדעתכם ועדת הערר קבעה לכם נכות נמוכה מזו שלדעתכם מגיעה לכם. לא ניתן להגיש ערעור על קביעות רפואיות, או על בדיקות רפואיות שוועדת הערר ביצעה לכם. כל הנושאים הרפואיים הם בסמכותה הבלעדית של הוועדה ולא ניתן לערער עליהם לבית הדין האזורי לעבודה.

אז נשאלת השאלה – לא ניתן לערער על עניינים רפואיים כלל?

התשובה לכך היא שבהחלט ניתן לערער על עניינים רפואיים, ויש לעשות זאת במסגרת הגשת ערר, אך לא במסגרת הגשת הערעור (זוכרים? יש הבדל בין ערר לערעור...)

שאלות ותשובות בנושא עורך דין נכות כללית

שאלה: האם קצבת נכות כללית משולמת גם לנכים עובדים?

תשובה: כן, ניתן לעבוד במקביל לקבלת קצבת נכות, אך ישנן הגבלות המפורסמות מידי שנה ע"י הביטוח הלאומי כיוון שדרגת הנכות אמורה לשקף את חוסר היכולת של התובע להשתכר. הנחת הבסיס של ההגבלות היא שסכום ההכנסות של נכה שגם עובד, תמיד יהיה גבוה יותר מסכום ההכנסות של נכה שאינו עובד (כששניהם זכאים לקצבה).

שאלה: האם ניתן להגיש תביעת נכות כללית לאחר גיל פרישה?

תשובה: תביעת נכות כללית ניתן להגיש מגיל 18 ועד גיל פרישה. לא ניתן להגיש תביעה לאחר גיל פרישה.

שאלה: מה קורה לקצבת נכות כללית לאחר הגעה לגיל הפרישה?

תשובה: אם קצבת הנכות גבוהה מקצבת הזקנה, הנכה ימשיך לקבל את קצבת הנכות. אם קצבת הנכות נמוכה מקצבת הזקנה, תוחלף קצבת הנכות בקצבת זקנה, כך שהנכה יקבל את הקצבה הגבוהה ביותר בין השתיים.

שאלה: האם קצבת הנכות תלויה בקצבאות אחרות כמו פנסיית נכות או אובדן כושר עבודה?

תשובה: לא. קצבאות מסוג זה אינן נכנסות לחישוב ההכנסות בעת קביעת סכום הקצבה. עם זאת, הכנסות כאלו כן ישפיעו על גובה התוספות המגיעות לנכה (תלויים/ילדים).

שאלה: האם אפשר להגיע לוועדות רפואיות עם מלווה או עורך דין?

תשובה: כן. לוועדות הרפואיות אפשר להגיע עם מלווה, ומומלץ מאוד להגיע עם עורך דין שידריך אתכם כיצד להתנהל בוועדה הרפואית. זכרו! הוועדה הרפואית היא "המאני טיים" ולכן כל טעות בה יכולה להוביל לדחיית תביעתכם.

שאלה: אילו פעולות ניתן לעשות כדי להגדיל את סיכויי התביעה?

תשובה: ישנן הרבה דברים שניתן לעשות כדי להגדיל את סיכויי התביעה, ולמעשה, זו עבודתו של עורך הדין המייצג בתביעות שכאלה – לתת לכם טיפים וכלים כיצד להגדיל את סיכויי התביעה. אחת מהפעולות שניתן לעשות היא איסוף חומר רפואי ופנייה לרופאים מומחים לצורך קבלת חוות דעת עדכניות, אשר יסייעו לכם בוועדות הרפואיות. זו רק אחת הפעולות, ויש כאמור עוד רבות וטובות.

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן