דמי תאונה

כל תושב ישראל, מגיל 18 ומעלה, אשר נפגע בתאונה וכתוצאה ממנה הנו באובדן כושר עבודה, זכאי לתשלום דמי תאונה מאת המוסד לביטוח לאומי, למעט במקרה של תאונת עבודה או תאונת דרכים.

זכאות זו הנה, גם במקרה בו התאונה אירעה בחוץ לארץ ואולם, אך ורק בעד פרק הזמן שהנפגע נמצא בישראל ואינו מסוגל לתפקד. על הנפגע להיבדק בדיקה רפואית בתוך 72 שעות משעת התאונה, למעט אם אישר המוסד לביטוח לאומי, שתוצאות התאונה יכולות להתגלות לאחר 72 שעות ואז, זכאי הנפגע לתשלום דמי תאונה, אם נבדק בתוך שבועיים מיום התאונה.

את טופס התביעה לתשלום דמי תאונה, על הנפגע להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו וזאת בתוך 90 ימים מיום התאונה. אל הטופס, יש לצרף את המסמכים הבאים: תעודה ראשונה לנפגע בתאונה חתומה על ידי רופא וכן אישור מעביד על שכר עבודה, היעדרות מן העבודה ומספר ימי המחלה העומדים לרשות הנפגע, באם הנפגע הנו עובד שכיר. דמי תאונה ישולמו לכל היותר לפרק זמן של 90 ימים רצופים, החל ביום שלאחר יום התאונה ושיעורם הנו בשיעור 75% מהשכר, לעובד שכיר או ההכנסה לתשלום דמי ביטוח, לעובד עצמאי וזאת ברבע השנה שקדם ליום  התאונה, לחלק ב-90.

נפגע אשר ביום התאונה, לא היה עובד שכיר או עובד עצמאי, שיעור דמי התאונה, נכון לתאריך 01/01/09 הוא 64.82 ₪. נפגע לא יהא זכאי לתשלום דמי תאונה במקרים הבאים: בזמן שהוא זכאי, בעד אותו אירוע, לתשלום בשל אבדן כושר עבודה על פי תקנון של קופת גמל, קרן ביטוח או קרן פנסיה, חוזה עבודה, חוק או הסכם קיבוצי וכן אם התאונה אירעה תוך כדי ועקב העבודה וכן אם נמצא במוסד לטיפול רפואי או סיעודי, שניתנים בו אחסון וכלכלה שלא עקב התאונה, או בשירות צבאי או במאסר.
דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן