דמי מזונות

חוק המזונות, הקרוי גם החוק לתיקון דיני המשפחה או חוק הבטחת תשלום, אשר נחקק בשנת 1972, מגדיר את התנאים בהם מחויב אדם לשלם דמי מזונות לילדיו, בן או בת זוגו ובמקרים מסוימים אף לבני משפחה נוספים. בנוסף, מגדיר החוק את הקריטריונים לקביעת היקף סכומם של דמי המזונות, את המקרים בהם זכאי אדם לקבל פטור מחובה זו, ואת סמכויותיה וחובותיה של המדינה ושל בית המשפט לענייני משפחה בעניין זה. אלו כוללות תשלום של סכום חלופי לילדים או בן/בת זוג הזכאים למדי מזונות, במקרים בהם מי שחייב בהם מסרב לשלם, ונקיטה בדרכים הקבועות בחוק לגבייתם.

תחילה יש להדגיש, שחובתו של אדם בתשלום דמי מזונות נובעת, ברוב המקרים, מהוראות הדין האישי, או במילים אחרות ממה שנקבע בהסכם הגירושין אשר נחתם בין בני זוג שהתגרשו. יחד עם זאת, מגדיר החוק את הזכאים לקבלת דמי מזונות גם במקרים בהם לא נחתם הסכם גירושין אישי. ככלל, ילדים קטינים זכאים לקבל דמי מזונות מאביהם ואמם. בנוסף, החוק מגדיר זכאות לקבלת דמי מזונות גם עבור הוריו של אדם והורי בן או בת זוגו, ילדיו שאינם קטינים (בגירים מעל לגיל 18) ובני-זוגם, נכדיו, סבים וסבתות של אדם ושל בן או בת זוגו, וכן אחים ואחיות זכאים לקבל דמי מזונות מאחיהם. התנהגות מחפירה של הזכאים לקבלת דמי מזונות כלפי המשלם, עשויה להוות עילה מספקת לבית משפט לשחרר את החייב מתשלומי דמי המזונות בכללותם או בחלקם. ככל הנוגע לתשלום דמי מזונות במסגרת הסכם גירושין, משפיעים זמני שהייתם של הילדים אצל כל אחד מהוריהם, על דמי המזונות שיידרשו לשלם. במקרים בהם ההסדר בין בני הזוג מוגדר כמשמורת משותפת, צפויים דמי המזונות בהם יחויב האב לפחות בכחמישים אחוזים.

הליך תביעת דמי מזונות מול המוסד לביטוח לאומי

במקרים בהם אדם זכאי על פי חוק המזונות או מתוקף הוראות דין אישיות המפורטות בהסכם גירושין או בחוזה אחר, או לקבל דמי מזונות מאחד מהוריו או מבן משפחה אחר, וזה מסרב לשלם, ניתן להגיש תביעה מול המוסד לביטוח לאומי. המוסד הלאומי יהיה אחראי, במקרים אלו, לגבות את תשלום החוב מהחייב, וישלם בינתיים, סכום חלופי לזכאי. סכום זה ייקבע על פי פסק דין המזונות שניתן על ידי בית משפט או לפי תקנות הביטוח הלאומי, ויהיה בכל מקרה הנמוך מבין השניים. על מנת להגיש תביעת מזונות למוסד לביטוח לאומי, יש למלא טופס תביעה ייעודי, ולצרף אליו צילום של תעודת זהותו של הפונה, שני עותקים חתומים ומאושרים של פסק דין או הסכם גירושין שאושר על ידי בית דין או בית משפט, אישורים על הכנסות מעבודה או שלא מעבודה, ועל הליכי הוצאה לפועל במידה וישנם. במקרים בהם הזכאי הוא ילד שלא נמצא בחזקת אמו, יש לצרף לתביעה פסק דין ובו מוגדר האפוטרופוס הרשמי של הקטין. במידה והפונה אינו שבע רצון מהחלטת הביטוח הלאומי בעניינו, ניתן להגיש עליה ערעור לבית דין אזורי לעבודה. על פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה.

לייעוץ עם עורך דין משפחה מטעם משרד עו"ד דוד סער, השאירו לנו פניה באתר או צרו עמנו קשר טלפוני.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור