האם עבודה בהיקף מועט, בעת חופשת הלידה שוללת את דמי הלידה?

תשובה:

בתיק שהגיע לביה"ד לעבודה ב"ל 119/05 עדי פלנר נ' המוסד לביטוח הלאומי, נדון מקרה, בו האישה ילדה ולאחר כחודש, התחלפה עם בעלה, והבעל היה בחופשת הלידה. הביטוח הלאומי טען כי התובע עסק במשלח ידו בתקופת חופשת הלידה ולפיכך אינו זכאי לדמי לידה.

ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת פסק כי ע"פ לשון סעיף 56 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה -1995 (להלן: החוק), עולה כי על הביטוח הלאומי להפעיל שיקול דעת בעניין זה ולשקול האם העבודה מחוץ למשק הבית מצדיקה שלילה כלשהי של דמי הלידה ואם כן, באיזה שיעור. כמו כן, היה על הביטוח הלאומי לתת אפשרות למבוטח לטעון את טענותיו בעניין. במקרה זה, הביטוח הלאומי, לא הפעיל שיקול דעת, ובנוסף, לא הוכח שהתובע עבד, כפי שהיה עובד טרם יצא לחופשת הלידה. בחופשת הלידה התובע עבד מעט, יחסית לעבודתו (היה מגיע פעם בשבוע למקום העבודה, מקיים שיחות טלפוניות אחת ליום וכיו"ב) ולא הוכח כי קיבל עבור עבודתו זו שכר.

לאור האמור, לא הוכיח הביטוח הלאומי כי הפעיל שיקול דעת, עת שלל לתובע את דמי הלידה, מה גם שלא הוכח כי התובע עבד כפי שהיה עובד טרם חופשת הלידה ושקיבל תמורה עבור עבודתו.

בסופו של דבר, התביעה התקבלה וביה"ד חייב את הביטוח הלאומי בתשלום דמי הלידה וכן בסך של 1,000 ₪ בגין שכ"ט עורך דין.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן