האם עבודה בחופשת לידה מזכה בדמי לידה?

מאת:

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעתה של יולדת וקבע כי המוסד לביטוח לאומי לא הוכיח שהיולדת עבדה בזמן חופשת לידתה, ולפיכך נקבע כי הנה זכאית למלוא דמי הלידה כחוק ולא היה מקום לנכות לה מחצית מדמי הלידה.

במקרה זה, דובר על אישה אשר עבדה עם בעלה בחברה פרטית, בעלה היה מנהל המפעל והאישה עבדה כפקידה וכמסיעת עובדים. לאחר הלידה, הגישה האישה תביעה לדמי לידה למוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי אישר את תביעתה לדמי לידה, אך הפחית מהם מחצית, בטענה שהאישה המשיכה לעבוד מהבית. לטענת הביטוח הלאומי, האישה המשיכה לענות לטלפונים בבית ולרשום הודעות עבור בעלה, כמו כן, לעיתים רחוקות ביצעה הסעות, יחד עם זאת, לא עשתה שליחויות או הפקדות בבנק וכיו"ב.

האישה הגישה תביעה לביה"ד לעבודה כנגד המוסד לביטוח לאומי, בגין הפחתת מחצית דמי הלידה.

הכרעת ביה"ד:

ע"פ סעיף 49(א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995 (להלן- החוק) קובע כי:

"המוסד ישלם למבוטחת דמי לידה… בעד פרק הזמן שלרגל ההריון או הלידה בו אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה".

יחד עם זאת, סעיף 56 לחוק קובע כדלקמן:

"המוסד רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה כולם או מקצתם, אם קרה אחד מאלה: (1) בתוך הזמן שבעדו משתלמים דמי לידה עבדה המבוטחת שלא במשק ביתה…"

מסעיפים אלה של החוק עולה, כי למוסד לביטוח לאומי יש שיקול דעת מלא לשלול דמי לידה, ואם עלה בידי המוסד להוכיח כי האישה, בתקופת חופשת הלידה שלה ממשיכה לעבוד (עבודה של ממש ולא עבודת "משק בית"), יוכל הוא לשלול את זכאותה לדמי הלידה.

יחד עם זאת, החלטות המוסד נתונות לביקורת שיפוטית.

במקרה זה, קבע ביה"ד כי לא עלה בידי המוסד לביטוח לאומי להוכיח כי האישה עובדת:

"לטעמנו, עת מבוטח עובד בביתו קיים קושי להפריד בין הבית לעבודה. מה אמורה היתה התובעת לעשות עת מצלצל הטלפון בביתה, לא לענות כלל או לענות ולומר שהיא בחופשת לידה? איננו סבורים כך. העובדה כי התובעת השיבה לטלפונים בתקופת חופשת הלידה היתה בגדר עזרה משפחתית, הא ותו לא.

סבורים אנו כי העובדה שהתובעת ענתה לטלפונים הינה במסגרת ניהול משק הבית".

לאור האמור, ביה"ד קבע כי התובעת זכאית למלוא דמי הלידה.

ב"ל 23530-07-10

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן