קצבת ניידות – סכומי קצבאות לחסרי רכב

מאת:

מוגבל בניידות חסר רכב יהא זכאי לקצבה בסכום השווה לקצבת ניידות המשולמת למוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה בר-תוקף, משתכר, אשר נקבעה לו דרגת מוגבלות בניידות בשיעור 100% ורכבו בעל נפח מנוע של עד 1,800 סמ"ק. סכום הקצבה שתשולם לו הינו : 2,049 ש"ח. סכום הקצבה נקבע על פי המרכיבים הבאים:* המוגבל בניידות נוהג בעצמו או שאינו נוהג בעצמו.* גודל הרכב שבבעלות המוגבל בניידות, אך לא יותר מגודל הרכב הקובע לגביו, בהתאם לאחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לו.* שיעור המוגבלות בניידות.* המוגבל בניידות משתכר או לא משתכר. במידה והינו משתכר, הוא יהיה זכאי לקצבת ניידות כפולה מקצבתו של מי שאינו משתכר. * המוגבל בניידות משרת בצבא בשירות חובה או בהתנדבות.* המוגבל בניידות זכאי למתקן הרמה לכיסא גלגלים ברכב פרטי אשר הותקן, או שהינו זכאי לרכב לאביזרים ורכש כזה. * לנוהג עצמו- סכום הקצבה נקבע גם על פי שווי האביזרים המיוחדים שאושרו על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והותקנו ברכב.יצוין כי שיעורי הקצבה והתוספת לקצבה מתעדכנים על פי ההתייקרויות שחלות בביטוח רכב, במחירי הדלק ובמחירי התיקונים והאחזקה. העדכונים נעשים ב-1 בינואר של כל שנה.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן