הקשר שבין זכאות לגמלת שירותים מיוחדים וגמלת ניידות

מאת:

השאלה היא האם ניתן לקבל גמלת ניידות וגמלת שירותים מיוחדים גם יחד?

מקבל הטבות על פי הסכם ניידות יהיה זכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים

רק אם ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה אחת מהקביעות הבאות:

מוגבלות בניידות בשיעור של 100%.

שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

שהוא מרותק למיטה.

ראה בעניין זה סעיף 15(ב) להסכם הניידות אשר נוסחו:

ניידות – מידע כללי

גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות.

המבקש לתבוע גמלת ניידות וזכויות נלוות (הלוואה עומדת, סיוע מקרן הלוואות, הלוואה למימון אבזרים לרכב לאבזרים מיוחדים, החזר הוצאות בעבור אביזרים לרכב פרטי, מתקן הרמה, קצבת ניידות) נדרש להגיש תחילה בקשה לבדיקה רפואית ללשכת הבריאות המחוזית שם נקבעים אחוזי הנכות.

משנקבעו אחוזי הנכות הרפואית יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בטופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות .

על מנת לקבל גמלה זו יש לעמוד בשני תנאים מצטברים:

  1. תושב ישראל הנמצא בישראל ומלאו לו 3 שנים.
  2. ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה אחוזי מוגבלות בניידות.

שירותים מיוחדים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל הפרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום–יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

להלן התנאים לקבלת הזכאות:

1. מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ- 18 ו-90 יום עד גיל פרישה, והוא נמצא בישראל. 2. הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים), או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים) (בהתקיים תנאים מסוימים).

3. הוא אינו מקבל הטבות על פי הסכם ניידות, למעט החריגים שפורטו בסעיף 15(ב) להסכם הניידות שהם:

א. מוגבל בניידות בשיעור 100%

או:

ב. ועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו

או:

ג. מרותק למיטה.

4. הוא אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור