גובה ההלוואה העומדת לזכאים לקצבת ניידות

מאת:

ב"ה 26.5.2014

אדם שנבדק ע"י הוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות לבחינת מוגבלותו בניידות, ונקבע כי הינו בעל שיעור של לפחות 40% מוגבלות בניידות, יהא זכאי בתנאים מסוימים להלוואה עומדת מטעם המוסד לביטוח לאומי, לשם רכישת רכב כלשהו, לצורך התניידותו.

סכום ההלוואה העומדת המלאה יהיה כסכום המסים החלים על הרכב הקובע (רכב קובע = סוג הרכב ונפח המנוע של הרכב שעל פיו מחושבת ההלוואה העומדת) שאושר למוגבל בניידות, אך לא יותר מסכום המסים החלים על הרכב שקנה. שיעור ההלוואה העומדת נקבע לפי אחוז המוגבלות בניידות ועל-פי היות המוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה. לעתים נקבע רכב קובע על-פי החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

בהתאם לחוזר שהפיק המוסד לביטוח לאומי (עדכני לחודש מאי 2014), סכום המיסים המקסימלי שהמוסד יכסה בעת שחרור הרכב יהא כדלקמן:

טיפ: אין לשעבד, למשכן, להטיל עיקול או להשתמש ברכב כערובה לכל חוב, אלא לאחר קבלת אישור מהמוסד לביטוח לאומי. ללא קבלת האישור מראש, יידרש המוגבל בניידות להחזיר את ההטבות שקיבל מכוח הסכם ניידות.

דוד סער, עו"ד ביטוח לאומי

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור