ביטול החלטת המוסד לביטוח לאומי לשלילת קצבת ניידות והטבות נלוות באופן רטרואקטיבי

מאת:

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בבל' (חי') 2799-07 זידאן בסאם נגד המוסד לביטוח לאומי מתאריך 12/12/2011, קבע כי החלטת המוסד לבטוח לאומי לביטול קצבת ניידות ודרישתו להשבת הכספים וכן השבת ההלוואות אשר ניתנו למבוטח מכוח הסכם הניידות, לא הייתה כדין.

במקרה הנדון, המבוטח, אשר הנו נכה המשותק ברגליו ומוגבל בניידות בשיעור 100%, נדרש על ידי המוסד לביטוח לאומי להשיב את קצבת הניידות ששולמה לו משנת 2004 ובמשך כשלוש שנים וכן את ההלוואות אשר ניתנו לו מכוח הסכם הניידות, בטענה כי הפר את ההתחייבות שנטל על עצמו בכתב ההתחייבות, שניתן על פי סעיף 3(א) להסכם הניידות, לבטח בביטוח מקיף את מלוא שווי האביזרים הנלווים ברכב לפי ערכם ביו התקנתם ברכב.

בית הדין קבע, כי אכן הפר המבוטח את ההתחייבות שנטל על עצמו בשל כך שהאביזרים הנלווים ברכב לא הוזכרו בפוליסות הביטוח בערכם במועד התקנתם ברכב. עם זאת, הוסיף בית הדין, כי יש לבחון האם לאור ההפרה של כתב ההתחייבות, ניתנה החלטת המוסד לביטוח לאומי כדין.

בית הדין ציין, כי סמכותו של המוסד לביטוח לאומי לשלילת קצת ניידות והטבות נלוות ממוגבל בניידות במקרה של הפרת כתב ההתחייבות, הנה סמכות שבשיקול דעת ולא סמכות שבחובה.

במקרה דנן, קבע בית הדין כי המוסד לביטוח לאומי שגה בהפעלת שיקול הדעת ולא היה מקום לדרוש השבת קצבת הניידות וההטבות הנלוות מכמה טעמים:

ראשית – למבוטח לא ניתנה זכות טיעון ראויה בטרם מתן ההחלטה – בית הדין ציין כי המוסד לביטוח לאומי, דורש מהמבוטחים להעביר לעיונו את הפוליסות שנעשו על ידם ואם ישנה אי התאמה בין הפוליסה לנדרש בכתב ההתחייבות, פונה הוא בדרישה למבוטח לתיקון הטעות ומאפשר לו זאת, מבלי לשלול את הקצבה וההטבות הנלוות. החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא להחיל זאת על המבוטח, היות ואי ההתאמה התגלתה בדיעבד ולאחר זמן ממושך ולא במיידית, אינה במקומה.

שנית – המבוטח לא הפיק כל טובת הנאה מכך שהאביזרים הנלווים לא אוזכרו בפוליסות במלוא ערכם עת הותקנו ברכב והפרמיה ששולמה על ידו לחברת הביטוח, לא הושפעה מכך והייתה זהה בכל מקרה.

שלישית – המבוטח לא היה מודע כלל לאי ההתאמה בין הפוליסות לבין כתב ההתחייבות.

לגופו של עניין, קבע בית הדין, כי בשים לב למאפייני הפרת ההתחייבות על ידי המבוטח וכן למצבו הרפואי של המבוטח ולאחר בחינת תכליתו של הסכם הניידות, הרי שהסנקציה שהופעלה כלפיו, שכמוה כשלילת תחליף הרגליים שמבקש ההסכם להעמיד למוגבלים בניידות, אינה מידתית ולפיכך הורה על ביטולה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור