הגבלת זכות הגישה לערכאות בפסק בוררות

המדובר בסכסוך שפרץ בין שני צדדים סביב שכירות והפעלת משחטה במבנה מסוים בירושלים. הסכסוך עבר לבוררות בפני בית הדין לענייני ממונות בהתאם לדין תורה. בפסק דין ביניים שהוציא בית הדין, נקבע כי המבקשת הפרה את הסכם השכירות וחוייבה בתשלום דמי שכירות. עם זאת נקבע, כי אין לחייב את המבקשת בתשלום פיצוי נוסף למשיבות בגין הפרת חוזה, וזאת ככל שהמבקשת תקיים את פסק הביניים במועדו ולא תערער עליו לפני בית המשפט. ככל שהמבקשת תערער על הפסק בפני הערכאות החילוניות, ידונו הבוררים מחדש בסעד זה – כך בפסק הביניים בהליך הבוררות.

המבקשת לא נרתעה מפסק הביניים של דייני בית הדין, והגישה בקשה לבית המשפט המחוזי לביטול פסק הביניים, על רקע הסנקציה שנקבע בפסק הביניים, אלא שבית המשפט המחוזי אישר את פסק הבוררות. המבקשת ביקשה לערער על החלטת ביהמ"ש המחוזי אל בית המשפט העליון, וכך אמנם עשתה (רע"א 4273/19).

ביהמ"ש העליון אף הוא דחה את הערעור, בנימוק כי סעיף 24(9) לחוק הבוררות, המאפשר ביטול פסק בוררות אם תוכנו מנוגד לתקנת הציבור. ביהמ"ש קבע, כי לא בכל מקרה שבו הוגבלה הזכות לגשת לערכאות, ניתן לבטל פסק בוררות. עם זאת, קבע ביהמ"ש, כי יש לבטל את סעיף הסנקציה שהופיע בפסק הביניים של הבורר, בנימוק כי, המדובר בהתנהלות מוקשית ביותר, שיש בה כדי להקים עילה להעברתו של הבורר והחלפתו ע"י ביהמ"ש, שכן הגבלת זכות הגישה לערכאות מנוגדת לחוק. 

בסופו של יום, פסק הדין של הבורר אמנם לא נדחה, אך כאמור לעיל, סעיף הסנקציה שבו, השולל גישה לערכאות, בוטל. 

כאן המקום לציין, כי בהתאם להלכה היהודית, אין לבעל דין יהודי לגשת ולתבוע את חברו בערכאות השיפוט, שאינן דנות ע"פ דיני תורת ישראל וכלשון הרמב"ם, גדול הפוסקים עליו אין עוררין: "כל הדן בדייני עכו"ם ובערכאות שלהן, אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו, שנאמר 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם', לפניהם ולא לפני עכו"ם, לפניהם ולא לפני הדיוטות". (הלכות סנהדרין כו, ז). 

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות וכן בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי ומס הכנסה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן