ערעור על פסק דין שניתן בדרך של פשרה

מאת:

בע"א 2518/08 ציון התשואל ואח' נ' בנימין קוקיה דן בית המשפט המחוזי באפשרות ערעור על פסק דין אשר ניתן ע"י בית משפט השלום בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט. במקרה זה המשיב הינו הבעלים של דירה בה מתגוררים המערערים, שהינם קרובי משפחה של דייר מוגן בנכס, אשר נפטר. המשיב הגיש תביעה לפינוי המערערים מן המושכר ובית משפט השלום נתן פסק דין בדרך של פשרה, לפיו המערערים ימסרו את החזקה בדירה לידי המשיב ובתמורה ישלם להם המשיב פיצויים. לטענת המערערים בית המשפט לחץ עליהם ושכנעם להסכים לפשרה ועל כן יש לתקן את פסק הדין או לחילופין להעניק סעדים אחרים. המשיב טען כי מדובר בפסק דין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ולפיכך התערבות של בית המשפט שלערעור בשיקול דעת הערכאה המבררת הוא מצומצם ביותר.

בית המשפט שלערעור קבע כי עולה מחומר הראיות, כי הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק לפי סעיף 79א, בדרך של פשרה בהתאם לשיקול דעתו. יתרה מכך, הצעת הפשרה לפיה הנכס יפונה ויוחזר למשיב, ובית המשפט יקבע את שיעור הפיצויים שיקבלו המערערים מאת המשיב, הוצעה כשנה וחצי טרם הודעתם של המערערים על הסכמתם לה. בנסיבות אלו אין כל מקום והצדקה לדבר על "לחץ" או על אי הבנה של משמעות ההסכם. מדובר בפסק דין על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט ואשר גבולות הביקורת השיפוטית עליו הם מצומצמים ביותר. בענייננו, בית משפט קמא שקל את השיקולים שפרט בפסק הדין, ובכך פעל בדיוק על פי הסכמת הצדדים. משאלה הם פני הדברים, אין מקום להתערב גם בגובה הסכום. הערעור נדחה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן