סמכות עניינית בתביעות פנסיית נכות מול קרן פנסיה

מאת:

6.2.2014ברע"א (חי') 30345-01-12‏ "מיטבית עתודות" חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ (כלל פנסיה וגמל בע"מ) נ' ארז ‏חיים, דן בית המשפט המחוזי, בבקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט שלום, אשר דן בתביעת פנסיית נכות מול קרן פנסיה, שהגיש עמית אשר נפגע בתאונה ודחה בקשה של קרן הפנסיה לסילוק התובענה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.במסגרת בקשת רשות הערעור, טענה קרן הפנסיה, בין היתר, כי תביעות לתשלום פנסיית נכות מקרן פנסיה נתונות לסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה, וזאת מכוח סע' 24(א)(3) לחוק בתי הדין לעבודה ולפיכך, יש לסלק התביעה על הסף ולהעבירה לדיון בפני בית הדין לעבודה.בית המשפט המחוזי, התייחס לחוק בית הדין לעבודה (להלן – "החוק") וציין כי על פי מהותו החוק מקנה סמכות ייחודית לדון ולהכריע בתובענות שעניינן יחסי עובד- מעביד. הסמכות הייחודית של בית הדין, הורחבה גם לגבי תביעות בין קופת גמל לבין החברים באותה קופה וזאת על פי סעיף 24 (א)(3) לחוק. בית המשפט המחוזי הבהיר, כי מבחינת התכלית, גם ההרחבה מתייחסת לעילת תביעה שזיקתה למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי, הווה אומר: תביעות שעל פי מהותן, לפחות מבחינה רעיונית, קשורות אף הן ליחסי עובד-ומעביד והדגיש כי לא כך הוא, כאשר מהות עילת התביעה היא ביחסים שבין מבוטח למבטחת, על בסיס שהוא בעיקרו בסיס של קשר ביטוחי-מסחרי.בית המשפט קבע כי יש לבחון את מהותה של עילת התביעה. אם זו נוגעת בטבורם של יחסי העבודה והביטחון הסוציאלי וככל שהתביעה מבוססת על זכות העובד להיות מבוטח, וככל שהזכות להיות מבוטח היא חלק מהסכם העבודה ומתנאי העבודה, מדובר בתובענה הנובעת מיחסי העבודה, ובמקרה כזה הסמכות היא של בית הדין לעבודה ואולם, כאשר לעילת התביעה אין קשר ליחסי העבודה למשפט העבודה או קשר ישיר לביטחון הסוציאלי, כמו במקרה הנדון, אזי אין הדבר גורע מסמכותו של בית המשפט הרגיל, לדון באותה תביעה.לסיכום, דחה בית המשפט המחוזי את בקשת רשות הערעור וחייב את קרן הפנסיה לשלם לעמית הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן