מינוי מומחה מטעם בית משפט כשהתובע לא הגיש חוות דעת מטעמו

מאת:

חובת צירוף חוות דעת רפואית לכתב התביעה: בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, ישנה חובה על בעל דין המגיש כתב תביעה לבית משפט והרוצה להוכיח "עניין שברפואה" לביסוס טענותיו

, לצרף חוות דעת רפואית של מומחה מטעמו כבר בעת הגשת כתב התביעה, כאשר לבית המשפט רשות לפטור את בעל הדין מחובה זו "מטעמים מיוחדים שירשמו" וכן למנות מומחה מטעמו לשם כך (סעיף 127לתקנות סדר הדין האזרחי).

אימתי יינתן פטור לבעל דין מהגשת חוות דעת ומהם אותם "טעמים מיוחדים":

בבר"ע (מחוזי חיפה) 1775/07 חיים ענבל נגד דאנס בר, נקבעו הכללים בהם על בית המשפט לעשות שימוש, כדי לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת ולמנות מומחה רפואי מטעמו ואלו הם:

  1. כאשר מומחה שמונה על ידי בית משפט בתחום מסויים ולאחר הגשת חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים, מביע דעתו על הצורך במינוי מומחה בתחום אחר.
  2. חיסרון כיס ושיקולים כלכליים, כאשר יש לבחון במקרה כזה את זהות הצד שכנגד והאם מדובר בכיס עמוק או לאו ואת עלות חוות הדעת בתחום המדובר.
  3. מקרים בהם בדיקתו של התובע על ידי מספר מומחים רפואיים, עלולה לגרום לו מבוכה, אי נוחות או סבל גופני.
  4. נסיבותיו המיוחדות של המקרה הקונקרטי.

חוות דעת בית המשפט

בית המשפט הוסיף, כי מתן פטור לבעל דין מלהגיש חוות דעת מומחה מטעמו, בשילוב עם הסמכות למינוי מומחה מטעם בית משפט, כלל אינה שוללת את הזכות של הצד שכנגד להגיש חוות דעת מטעמו, אם הוא חפץ בכך ואין בכך כדי לפגוע בזכותו ולהיפך, הצד המבקש את הפטור מהגשת חוות דעת רפואית, מוותר על יתרון דיוני וראייתי ולכן צריך שיהיה טעם חזק בכדי לסרב לבקשה מהסוג הזה ויש לנקוט במדיניות מקלה בעת מתן החלטה.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן