חשיבות ההנמקה במסגרת החלטה שיפוטית

מאת:

חובת ההנמקה של פסקי דין והחלטות שיפוטיות היא חובה מרכזית המוטלת על השופטים היושבים בדין. חובת ההנמקה מהווה אתגר אשר על כל שופט לעמוד בו, בבואו לפסוק.

חובת ההנמקה נשענת על שתי מטרות עיקריות: מטרה אחת להבהיר לבעלי הדין על מה מבוססת ההחלטה. מטרה שנייה לאפשר לערכאת ערעור לבקר את ההחלטה השיפוטית. חובת ההנמקה שלובה והולכת יד ביד עם ערך הצדק.

בתיק רע"א עו"ד איתן ארז נ' יגאל פרץ ואחרים, (פורסם בנבו, 25.10.2017), בית המשפט העליון ביטל החלטה של בית המשפט המחוזי בירושלים, בעניין הגדלת צו תשלומים, בקביעתו כי ההחלטה האמורה לא נומקה כראוי.

בבית המשפט המחוזי בירושלים, ניתן צו כינוס לנכסי המשיב 1, והושת עליו צו תשלומים בסך 500 לחודש. בחלוף שנה וחצי בקירוב, הגישה המנהלת המיוחדת לנכסי החייב, בקשה למתן הוראות, בה התבקש בית המשפט לשנות את גובה התשלום החודשי שנקבע לחייב, ולהעלותו לסך של 10,000 לחודש, וזאת באופן רטרואקטיבי החל מיום מתן צו הכינוס.

בית המשפט המחוזי קבע בהחלטתו כי "בהתחשב בכספים שיועברו, יועלה בשלב זה צו התשלומים לסך של 1,000 ". מכאן בקשת רשות ערעור נשוא הדיון, שהוגשה מטעם המנהלת המיוחדת לנכסי החייב, בטענה כי בית המשפט המחוזי לא נימק את החלטתו כפי הנדרש.

יודגש, כי היקפה של חובת ההנמקה משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לנסיבות ובהתחשב במהות ההחלטה. במקרה הנדון, בית המשפט המחוזי בירושלים התבקש להגדיל בצורה משמעותית את צו התשלום החודשי מסכום של 500 לסכום של 10,000 . לא זו אף זו, המנהלת המיוחדת לנכסי החייב, אף ביקשה כי בית המשפט יורה על הגדלת הצו באופן רטרואקטיבי לתקופה העולה על שנה וחצי. אין המדובר בבקשה שגרתית להעלאת צו התשלומים, לפיכך, יש צורך בהנמקה המבהירה את השיקולים שעמדו ביסוד ההחלטה.

לאור האמור לעיל, בית המשפט העליון קבע, כי הערעור מתקבל.

דוד סער, עו"ד.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן