חובת נוכחות נציגי ציבור בדיונים בבית הדין לעבודה

מאת:

בפס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה, התקבל ערעור המערערות (ארגון המורים והסתדרות המורים (להלן: "המערערות") כנגד מדינת ישראל (להלן: "המשיבה") בתיק עס"ק 28/10.

במקרה זה, טענו המערערות כי נפל פגם בפסק הדין, שכן, במתן פסק הדין החלקי, השתתפו כחברי המותב נציגי ציבור שלא השתתפו בדיוני ההוכחות הראשוניים שהתקיימו בבקשות מושא הערעורים.

ביה"ד הארצי פסק:

הפגם שנפל בהרכב מותב ביה"ד האזורי, יורד לשורש סמכותו של ביה"ד לפסוק בבקשות שהונחו לפניו. יש חשיבות לקיומו של הליך במותב קבוע ושלם ובמיוחד בסכסוכים קיבוציים.

מבחינה נורמטיבית, מבוססת שיטתנו המשפטית על ההתרשמות בלתי אמצעית של המותב היושב בדין מן הראיות והעדויות כפי שהן מובאות בפניו. מכאן, בהעדר חריג, יישמע הדיון מתחילתו ועד סופו בפני אותו ההרכב. לפיכך, ההחלטה בהליך שהתנהל בפני אב ביה"ד ונציגי הציבור, תינתן ע"י חברי המותב ששמעו את ההוכחות וטיעוני הצדדים. בדרך זו ינתן גם ביטוי לתרומתם החשובה של נציגי הציבור להליכים המשפטיים בבית הדין לעבודה.

הפגם שנפל הינו פגם מהותי, היורד לשורשה של ההחלטה השיפוטית ומשכך, היא בטלה מעיקרא.

לאור האמור, ביה"ד הארצי החזיר את הבקשה לביה"ד האזורי על מנת שישוב וישב בהרכבו המקורי ויתן בהן את החלטותיו.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן