השתק עילה- מניעת הגשת תביעה נוספת באותה עילה

מאת:

מדובר בטענה משפטית אשר קבלתה על ידי בית המשפט מביאה לדחיית התביעה על הסף.

בעצם מדובר בכלל משפטי שנועד לחסום התדיינויות נוספות בין בעלי דין בעניינים שכבר נדונו והוכרעו קודם לכן על ידי בית משפט.

הרציונל בבסיס הכלל הינו סופיות הדיון ומניעת התדיינויות חוזרות ואין סופיות.

לדוגמה- פלוני הגיש תביעה נגד אלמוני בגין חוב כספי ובית המשפט נתן פסק דין בעניין. לאחר מספר שנים מגיש פלוני תביעה נוספת בגין אותה עילה. במקרה מסוג זה, ובהתקיים התנאים שיפורטו להלן ניתן להעלות טענה של השתק עילה ובית המשפט ראשי לדחות את התביעה על הסף.

קיימים 3 תנאים לתחולת הכלל:

1. מדובר בעילה זהה.

2. בהליך הראשון הייתה הכרעה לגופו של עניין על ידי בית המשפט.

3. קיימת זהות בין בעלי הדין או חליפיהם.

אין נפקא מינה באם מדובר בסעדים שונים, המבחן הינו זהות העילה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן