הצגת ראיות שלא הוצגו בתצהיר גילוי מסמכים – חלק א

מאת:

מושכלות יסוד הן שיש להקפיד על קיומם של הליכים מקדמיים כסדרם, ולפיכך, בית המשפט מוסמך להטיל סנקציה חמורה על צד שלא מגלה מסמכים בתצהירגילוי המסמכים, בכך שלא יתאפשר בידו להציג את המסמכים כראיה מטעמו בהליך, כפי שנקבע בתקנה 114א לתקנות סדר הדין האזרחי.

האם ישנם מקרים שבהם יאפשר בית המשפט לבעל דין להגיש כראיה מסמכים שלא גולו בתצהיר גילוי המסמכים? שאלה זו נדונה ברעא (ת"א) 26917-09-10 אב-גד מערכות בע"מ נ' ELECTRONIC RCO (ניתן ביום: 6.3.11)

בית המשפט פסק כי אם הדבר יתאפשר, "זאת אם נוכח שהיה הצדק סביר לבעל הדין עת שלא גילה את המסמך", במקרה כזה אף מוסמך בית המשפט "להורות בכל הנוגע להוצאות או לענינים אחרים" כלשון סיפת תקנה 114א.

בית המשפט העלה את השאלה 'מתי יעשה בית המשפט שימוש בסמכותו, לבקשת בעל דין, להורות על הוצאת ראיות של מישנהו, מתיק בית המשפט רק מחמת שאלה לא גולו במסגרת תצהיר גילוי המסמכים?', ועל כך השיב:

"לטעמי, מחמת התוצאה הקשה שעלולה להיגרם לבעל דין שנמנע ממנו להגיש ראיות כאמור, על בית המשפט לנקוט ככלל במשנה זהירות בטרם יורה על כך, וזאת יעשה רק לאחר בחינות ממספר היבטים.

בראש וראשונה, יש לבדוק האם אי גילוי המסמכים בתצהיר גילוי המסמכים נעשה במכוון ובזדון, שאז הנטייה תהיה למנוע את הגשת המסמכים. כך, אם בעל הדין הסתיר ביודעין את המסמכים, והמתין לראות את ראיות מישנהו ולשלוף את המסמכים המוכמנים רק אז, ועל מנת להשיג יתרון דיוני בלתי הוגן. זאת בהבדל ממקרה בו הגשת המסמכים באיחור נובעת ממחדל גרידא, ושאינו מלווה בחוסר תום לב בולט, דבר שלא ימנע דרך כלל את הגשת המסמכים שלא גולו. גישה זו משתלבת עם ההלכה הפסוקה באשר לחובת תום הלב בסדרי הדין (רע"א 8467/06 לובנה אבו עוקסה נ' בית הברזל טנוס בע"מ ואחר' [פורסם בנבו] [2010]). בהקשר זה, ניתן להסתמך על דרך ההיקש מהפרשנות שניתנה לתקנה 122 לתקנות, לפיה אם צד לא קיים צו לגילוי מסמכים או מענה לשאלונים או פרטים נוספים, הוא צפוי למחיקת כתב טענותיו. ההלכה הפסוקה הורתה כי בית המשפט יימנע מלעשות שימוש בסנקציה האמורה כאשר הדבר לא נגרם בזדון או במתכוון. (ע"א 270/86 מטח רגובי נ' תנובה מרכז שיתופי לשווק [1990] [פורסם בנבו])".

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן