הגשת תיק מוצגים במסגרת ערעור

מאת:

בע"א 3590/08 המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ נגד יצחק פת, שניתן בתאריך 07/04/10 בבית משפט העליון, דן בית המשפט, במסגרת ערעור שהוגש על ידי חברת הביטוח בתביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למבוטח בעקבות תאונת דרכים, בבקשה של חברת הביטוח להוצאת מסמכים מתוך תיק מוצגים שהגיש המבוטח.

בית משפט העליון ציין, כי נקודת המוצא לבחינת הבקשה, הינה בתקנה 437 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעת כי מערער או משיב, המבקש להסתמך בשעת דיון בערעור, על מסמכים שהוצגו בפני בית משפט בערכאות קודמות, יגיש לבית משפט של הערעור העתקים שלהם. מטרת עריכת תיק המוצגים הנה לייעל את הדיון בערעור, על ידי התמקדות במסמכים הרלוונטיים מבין שלל המסמכים שהוצגו בפני ערכאות קודמותוחשיבותו נעוצה בכך שבשעת הערעור, לא יוכל בעל הדין להסתמך על מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית משפט מטעמים מיוחדים שירשמו.לגופו של עניין, בית המשפט העליון איבחן בין המסמכים השונים שצורפו לתיק המוצגים, שאת הוצאתם ביקשה חברת הביטוח וקיבל את הבקשה באופן חלקי. בית המשפט העליון, קבע כי את המסמכים, אשר לא הוגשו והתקבלו כראיה בערכאה הקודמת, לא ניתן היה לצרף לתיק המוצגים בערעור ויש להתיר את הוצאתם. מאידך, המסמכים אשר צורפו לתיק המוצגים בערכאה הקודמת ולא ניתנה על ידי ערכאה זו כל החלטה הפוסלת אותם, אין להיעתר לבקשה להוציאם מתיק המוצגים בערעור, כאשר לחברת הביטוח שמורה הזכות, להעלות טענות ולתקוף את דבר קבילותם ומשקלם של המסמכים, בהליך הערעור עצמו. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן