דו"ח של ועדת חקירה יהא קביל כראיה בבית המשפט

מאת:

כללי הראיות בבית המשפט הינם נוקשים. כך לדוגמא לא ניתן להביא עדות שמיעה כראיה למעט חריגים מסוימים. אולם, ישנם מקרים של רשלנות רפואית שהינם כה חמורים, עד שמשרד הבריאות יוזם הקמתה של ועדת חקירה, וזאת לצורך הסקת מסקנות. לעיתים נפגעי הרשלנות הרפואית מתקשים לאתר רופא שיסכים להעיד ולהכין חוות דעת בעניינם (בשל חוסר הנכונות של רופאים להעיד אחד כנגד השני), ואז כל שנותר להם הוא לבקש את חשיפת מסקנות ועדת החקירה.

אלא מאי, מדובר בעדות שמיעה האסורה בבית המשפט. האם בכל זאת יוכלו בני המשפחה של נפגע הרשלנות הרפואית להשתמש בממצאי ועדת החקירה כראיה בתביעתם? שאלה זו הועלתה בבר"ע 423/83 מדינת ישראל נ' עיזבון המנוחה ורד סילוורמן ז"ל.

באותה פרשה דובר בחקירת מוות בבית חולים ממשלתי, אשר נערכה מטעם המדינה. משפחת המנוחה תבעה את המדינה ברשלנות רפואית, וביקשה לקבל את דו"ח ועדת החקירה.

נפסק כי דו"ח ועדת חקירה יהא קביל בהתקיים שלושה תנאים:

א. הדברים נמסרו מפיו של מי שהוסמך או הורשה בשעתו על ידי בעל הדין לחקור את הנושא: בע"א 4384/90 ואתורי נ' בית החולים לניאדו נפסק כי הדברים יפים גם לבית חולים פרטי, כל עוד בית החולים מסכים לעריכת החקירה, ומשתף עימה פעולה, כך שקמה זיקה בין הרשות המסמיכה ובין המוסד הרפואי הנתבע. עם זאת, בעניין ע"א 6160/99דרוקמן נ' בית החולים לניאדו, פ"ד נה(3) 117(2001) הובעה עמדה כי "כל עוד נערכה החקירה על ידי גוף שמונה כדין על ידי הרשויות המוסמכות, אין חשיבות לשאלה אם בית החולים הסכים לחקירה אם לאו".

ב. נערכה חקירה בהתאם להרשאה כאמור: בעניין דרוקמן נפסק כי אין נפקא מינה כי מדובר ב"ועדת שמיעה" ולא ב"ועדת חקירה" שכן "לא שמה של הועדה הוא המכריע לעניין מעמדה ולעניין קבילות הדוח שנערך על ידיה, כי אם מהות תפקידה של הועדה ומהות הדו"ח שערכה".

ג. הדברים נמסרו לרשות הממנה, שהיא בעל הדין, או לגורם רשמי אחר: בעניין דרוקמן נפסק כי הדו"ח קביל שכן הוא נמסר בתום ה"שמיעה" למנכ"ל משרד הבריאות.

עם זאת, גם אם בית המשפט מקבל דו"ח ועדת חקירה כראיה, לא בכך תמו 'צרותיו' של התובע ברשלנות רפואית. לעיתים יצרף בית החולים לועדה יועץ משפטי ויטען כי דיוני הועדה חוסים בצל "חיסיון עו"ד – לקוח",וזאת בכדי להימנע מלחשוף את פרטי ההתרשלות הרפואית. גם על טענה זו ניתן להתגבר בדרכים משפטיות, אולם זהו עניין למאמר נפרד.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן