גם אם המסמך המקורי אבד, מותר להביא העתק כראיה במשפט

מאת:

לשם הוכחת תוכנו של מסמך, יש להציג בפני בית המשפט את המסמך המקורי, שהינו 'הראיה הטובה ביותר' להוכחת האמור בו (ע"א 118/63 ראש העיר הרצליה נ' פישמן, פ"ד יז(4) 2805 (1963)).

קדמי, בספרו "על הראיות" בעמ' 589 מציין כי :

"ביסוד הכלל עומד החשש המסוים בנוגע למידת הדיוק ומידת האותנטיות הטמונים בראיה משנית לשם הוכחת תוכנו של מסמך. אכן, כוחו של מסמך נעוץ בהיותו "כתוב", כשהכתוב "מדבר בעדו". מן הראוי לאפשר למסמך לומר דברו ישירות לבית המשפט, כשכל "חציצה" בין המקור לבין בית המשפט מעלה את האפשרות לשיבוש תוכנו של המסמך, לאי דיוקים או להצגה של התוכן לפי נקודת ההשקפה והאינטרסים של הדובר".

אולם כלל 'הראיה הטובה ביותר' נשחק במהלך השנים. כיום העתק של מסמך יהא קביל בהליך משפטי, ורק משקלו יופחת, או כפי שצוין בע"פ 3974/92 אזולאי נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(2) 565 (1993)"אפשר להגיש גם ראיה משנית, ובלבד שהונחה דעתו של בית המשפט שהרישום המשני הוא מהימן ומדויק".

בע"פ 869/81 שניר נ' מדינת ישראל פ"ד לח(4) 169, 224 (1984) נפסק כי "כלל הראיה הטובה ביותר" כוחו יפה למקרים שבהם המסמך אבד, הוא מצוי בחו"ל, הוא מוחזק בשליטת היריב, או הבאתו אינה ברת ביצוע, אולם החריג היחיד לאפשרות להציג העתק כראיה הוא מקום בו בעל הדין המבקש להציג ראיה משנית כילה את המסמך המקורי בזדון, אלא אפילו אז, בנסיבות מסוימות, יהא ניתן להסתפק בראיה שאינה המסמך המקורי.

באשר למקרים של התרשלות – ואפילו היא חמורה – שבעטיה המסמך המקורי אינו בנמצא, נקבע כי לא די בזו לבדה כדי למנוע הגשתה של ראיה משנית כתחליף לראיה המקורית. ברוח זו נפסק בע"א 9622/07 עידן הולין נ' קופ"ח כללית של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, מחוז הנגב, כי על אף שטענת בית החולים לאובדן רישומי המוניטור, אשר היו אמורים להראות מה אירע בלידה (שהובילה להולדת הילד בשיתוק מוחין) תמוהה (בית החולים טען כי היות ו"נגמר לו נייר המוניטור" נאלץ להשתמש ברישומי המוניטור של התובע כ"נייר חדש"), ועל אף שהתנהלות בית החולים נוגדת את תקנה 4(א) לתקנות בריאות העם (שמירות רשומות), תשל"ז – 1976 ולפיה על בית החולים לשמור את הרשומות כעשרים שנה לאחר קרות האירועים, הרי כל עוד לא הוכח זדון, וחרף "אי הנוחות" של בית המשפט מהתנהלות בית החולים, יש מקום לקבל את עדות הרופא באשר להשתלשלות האירועים כתחליף לראיה המקורית – רישומי המוניטור.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן