בקשה לתיקון כתב תביעה – אימתי? (חלק א')

מאת:

תובע מבקש לתקן את כתב תביעתו. מהו הדין?

תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת כדלקמן:

"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין…"

סוגיית תיקון כתבי הטענות זכתה לפסיקה עקיבה, המלמדת, כי גישת בתי המשפט לתיקון כתבי הטענות היא ליברלית, מן הטעם כי, בדרך כלל, התיקון נועד להועיל לבעלי הדין להגיע לגיבוש השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת ביניהם וכך לייעל את ההליך המשפטי (השופט אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית, תשס"ז-2007) בעמ' 148).

על המבקש להראות שדווקא כתב התביעה המתוקן הוא שיעמיד לדיון את הפלוגתא לאמיתה. המבקש חייב להראות, שבהגישו את כתב הטענות המקורי הוא טעה טעות כנה, וכי עתה התברר לו, שהפלוגתא האמיתית גלומה דווקא בפרטים הכלולים בתיקון המבוקש.. .. יש צורך לפחות בראיה לכאורה לעניין הפלוגתא האמיתית (ר"ע 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות, פ"ד לט(2) 556)

כן נאמר כי "לא ייתכן כלל, האוסר תיקון של כתב תביעה על שום שיש עמו שינוי העילה. השאלה היא, מהו השינוי שנעשה בעילה המקורית, והענין הוא ענין שבדרגה" (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שישית, 1991) בעמ' 325-326).

בפסיקה עניפה נקבע כי לא יכולה לקום מחלוקת לגבי יכולתו של בית המשפט להתיר תיקון כתבי-טענות בכל שלב משלבי הדיון, לרבות בשלב מתקדם של המשפט, ותמיד ניתן לפצות את הצד שכנגד על טרחתו הנוספת על-ידי פסיקת הוצאות.

יחד עם זאת, כאשר מדובר בתוספת עילה חדשה, שהראיות לגביה שונות מאלה שלעניין העילה שהובאה בכתב התביעה במקור וכאשר בקשת התיקון מוגשת בשלב, שמסכת הראיות בעניין התביעה המקורית כמעט שנסתיימה, ובהרשאת התיקון יהא משום הכבדה רבה והארכת הדיון וסרבולו, אין להרשות את התיקון (ע"א 721/84 משען נ' מדינת ישראל, פ"ד מא(1) 748 בעמ' 755 וע"א 199/82 סניטובסקי נ' חברת חשמל לישראל בע"מ, פ"ד לט (1) 225 בעמ' 235).

בנוסף נפסק כי למושג "עילת תביעה" משמעויות שונות בהקשרים שונים, ובאשר לתיקון, מוגדרת העילה באופן רחב כ"כוללת את העסקה או המעשה המובא לדיון" (ע"א 728/79 קירור אג"ש נ' זייד, פ"ד לד(4) 126, בעמ' 131).

המסקנה היא כי בית משפט יבחן כל מקרה לגופו, ובכל מקרה, המבקש לתקן כתב תביעה, מוטב שיעשה כן בהקדם האפשרי, במטרה להבהיר את הפלוגתאות הקיימות, ולא להרחיב ו/או להוסיף עילות חדשות.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן