בקשה להחלפת מומחה מטעם בית משפט

מאת:

בבש"א (ת.א) 21978/08 הראל חברה לביטוח נגד ליאור חיים אריכא, שניתן בתאריך 08/12/08 בבית משפט המחוזי, הוגשה בקשה על ידי חברת הביטוח, להחלפת המומחה שמונה מטעם בית משפט, בטענה, כי הנו נותן מזה שנים רבות חוות דעת, אך ורק לתובעים וכן כי הוא מומחה מטעם תובעים שונים המנהלים וניהלו תביעות נגד חברת הביטוח בתיקים רבים וכן כי הוא נחקר ו/או אמור להיחקר על ידי בא כוחה של חברת הביטוח, לא אחת, בחקירות שהובילו לעימותים שונים.

בית המשפט המחוזי, חזר על ההלכה הקיימת בפסיקה כי משמונה מומחה, חזקה היא , כי הוא ינהג באופן מקצועי, אמין, מהימן וישר ויעשה מלאכתו נאמנה וצריך שיתקיים חשש ממשי לכך שזכויות אחד הצדדים תפגענה, על מנת לבטל מינויו, שכן, יש לזכור, כי לאחר שמתמנה מומחה רפואי, יש בביטול המינוי משום הטלת דופי ברופא שהתמנה. בית המשפט המחוזי, התייחס לגופן של הטענות וקבע כי גם אם סטטיסטית, יתברר כי המומחה אכן מרבה ליתן חוות דעת עבור תובעים, אין בכך כדי לפסלו ממינויו כמומחה מטעם בית משפט וחזקה עליו שכמומחה שמונה על ידי בית המשפט, הוא יגיש חוות דעת על סמך אמינותו, מהימנותו, מקצועיותו ויושרו ואין חשש כי יסטה לטובת צד כזה או אחר.

כמו כן קבע, כי אך טבעי הוא כי במהלך חקירה ייווצר חיכוך מסוים ו/או מתח מסוים בין עורך דין לבין עד. מתח כזה ו/או חיכוך כזה, אינם מהווים בשום פנים ואופן סיבה לפסילת מינויו של מומחה, מה עוד שאין בקיומו של מתח שנוצר, אם נוצר, בין עורך דין לבין עד מומחה, כדי לפגוע באובייקטיביות של העד המומחה. לאור האמור ולגופו של עניין דחה בית משפט המחוזי את בקשתה של חברת הביטוח להחלפת המומחה מטעם בית משפט.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן